Legislatia medicala

ORDIN nr. 208 din 28 februarie 2013

on .

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/ 878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013.


EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 208 din 28 februarie 2013
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 157 din 28 februarie 2013

ORDIN nr. 207 din 28 februarie 2013

on .

Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010.

06.03.2013 / MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 28 februarie 2013

ORDIN nr. 157 din 28 februarie 2013

on .

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013.


EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 208 din 28 februarie 2013
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 157 din 28 februarie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 28 februarie 2013

ORDIN nr. 151 din 27 februarie 2013

on .

Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010


EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 207 din 28 februarie 2013
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 151 din 27 februarie 2013

ORDIN nr. 175 din 22 februarie 2013

on .

Pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public.


EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 22 februarie 2013

HOTĂRÂRE nr. 45 din 14 februarie 2013

on .

Hotararea privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 februarie 2013

NORME din 7 februarie 2013

on .

Norme de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale.


EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2013

ORDIN nr. 92 din 8 februarie 2013

on .

Aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi


EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 12 februarie 2013

REGULAMENT din 29 ianuarie 2013

on .

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping.

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2013

on .

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.


1. Descrierea situaţiei actuale

Statul, prin Ministerul Sănătăţii este acţionar la două unităţi aflate sub autoritatea sa, respectiv S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi si Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti.

ORDIN nr. 44 din 23 ianuarie 2013

on .

Privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 28 ianuarie 2013


Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 580/2013, având în vedere prevederile art. 5, 6, 7 şi 13 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, cu modificările ulterioare,  ale art. 4 alin. (3) lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a  Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2013

on .

Modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special.


EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

ORDIN nr. 6 din 9 ianuarie 2013

on .

Pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

Citeste si...

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!