ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012

on . . Accesări: 1860

Privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală.

10.01.2013 / Monitorul Oficial nr. 12 din 8 ianuarie 2013

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 123 din 3 ianuarie 2013,
în temeiul prevederilor:

  • titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. I
Alineatul (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 7 decembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori:

  • Bucureşti - conf. dr. Ioana Grinţescu;
  • Iaşi - asist. univ. dr. Mihaela Blaj;
  • Târgu Mureş - prof. dr. Sanda Copotoiu;
  • Cluj-Napoca - conf. dr. Natalia Hagău;
  • Timişoara - prof. dr. Dorel Săndesc."

ART. II
Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Agenţia Naţională de Transplant, persoanele nominalizate şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 3 ianuarie 2013.
Nr. 1.

Citeste si...

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!