HOTĂRÂRE nr. 45 din 14 februarie 2013

on . . Accesări: 2034

Hotararea privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 februarie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

-------
*) Traducere.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
---------------
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 14 februarie 2013.
Nr. 45.

Banca Mondială
EUROPA CENTRALĂ ŞI ŢĂRILE BALTICE
Regiunea Europa şi Asia Centrală
                                                        Bruxelles, Belgia                                       Bl. Marnix nr. 17, etaj 2, 1000
Tel.: (32 2) 552 00 43, Fax. (32 2) 504 09 99
26 noiembrie 2012

Domnului Claudiu Doltu,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România

Stimate domnule secretar de stat,

România: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a (Împrumut Nr. 47600 - RO)
Extinderea datei-limită de tragere şi a perioadei de graţie după închidere

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 31 octombrie 2012, prin care se solicită Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) extinderea datei-limită de tragere a împrumutului, am plăcerea să vă informez că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră.

În acest context, Banca a stabilit data de 15 martie 2013 ca cea mai târzie dată pentru scopurile secţiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România şi Banca din 28 ianuarie 2005.

În plus faţă de aceasta, vă informăm că în conformitate cu practica curentă a Băncii, se vor putea efectua trageri ulterioare din împrumut pentru cererile de tragere primite la centrul regional de procesare al Băncii din Zagreb până la 15 iulie 2013 (până la încheierea zilei de lucru) pentru cheltuieli eligibile efectuate anterior datei-limită (respectiv plăţi efectuate sau plăţi datorate pentru bunuri, lucrări şi servicii care au fost furnizate anterior datei-limită de tragere). Sumele rămase netrase din împrumut după disponibilizările efectuate în baza acestor cereri de tragere vor fi anulate.

Cu stimă,
Peter Harrold,
director regional


ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat
                                                   Bucureşti, 31 octombrie 2012

Domnului Peter Harrold, director
Europa Centrală şi Ţările Baltice
Regiunea Europa şi Asia Centrală
Banca Mondială

Ref: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

Amendament la Acordul de împrumut - 4760 RO - Extinderea datei-limită de tragere

Stimate Domnule,

Având în vedere stadiul actual al proiectului menţionat mai sus, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale de dezvoltare şi pentru asigurarea unei utilizări eficiente a sumelor împrumutului, la cererea noii conduceri a Ministerului Sănătăţii şi în sprijinul scrisorii acestuia, transmisă Băncii la 25 octombrie 2012, vă rugăm să fiţi de acord cu o extindere de 3 luni a datei-limită de tragere a împrumutului.

Amendamentele solicitate vor conduce la modificări specifice ale secţiunii 2.03 a articolului II, după cum urmează:
"Secţiunea 2.03. Dată-limită de tragere va fi 15 martie 2013 sau oricare altă dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica prompt Împrumutatului această dată ulterioară."

Cea mai mare parte a activităţilor proiectului a fost finalizată sau înregistrează progres, având şanse mari să fie realizată anterior datei-limită de tragere a împrumutului. Cu toate acestea, astfel cum este prezentat şi în scrisoarea Ministerului Sănătăţii menţionată mai sus, în ciuda eforturilor acestuia, anumite activităţi, deşi sunt în derulare, nu pot fi finalizate până la data de 15 decembrie 2012, în special din cauze obiective.

Eventuala alternativă de a continua finanţarea respectivelor contracte, după data-limită de tragere, din sume de la bugetul de stat, ar conduce la creşterea contribuţiei României la proiect, fapt care ar necesita aprobarea de către Parlament, ce ar putea avea impact asupra finalizării corespunzătoare şi la timp a acestora.

În acest context, luând în considerare consecinţele negative în cazul întreruperii activităţilor respective, dorim să subliniem că numai o extindere a acordului de împrumut va asigura Ministerului Sănătăţii condiţiile necesare pentru finalizarea corespunzătoare a acestora şi în, consecinţă, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale proiectului.

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, aşteptăm în mod prompt un răspuns afirmativ din partea dumneavoastră.

Cu stimă,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

Citeste si...

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!