De la 1 ianuarie 2006 s-a introdus decontul pentru servicii medicale

on . . Accesări: 6077

De la 1 ianuarie 2006, în toate unităţile sanitare publice şi cabinetele medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului 124/1998, cu modificările ulterioare, se eliberează un decont de cheltuieli pacienţilor pentru valoarea serviciilor medicale acordate. Conform actului normativ, decontul de cheltuieli pentru pacienţii spitalizaţi se calculează în baza şi în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat,  având în vedere veniturile din sumele contractate şi încasate de spital din contractele de furnizare a serviciilor medicale cu casele de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală spitalicească şi programe de sănătate finanţate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) care se derulează prin spital.
 În cazul în care la acordarea serviciilor medicale se utilizează produse din stoc, la stabilirea valorii decontului se vor lua în calcul cheltuielile efective din contabilitatea unităţii sanitare, se precizează în actul normativ.
 Decontul cuprinde tariful pe zi de spitalizare, pe secţie, compartiment din structura proprie, exclusiv contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare sau prestaţiilor ce se pot identifica la nivel de pacient şi evidenţia distinct pe decont, numărul de zile de spitalizare realizat pe caz externat, contravaloarea consumabilelor - medicamente, materiale sanitare sau prestaţii care nu sunt comune şi se pot cuantifica pe fiecare pacient, respectiv medicamente, materiale sanitare, analize de laborator, alte investigaţii, alocaţia de hrană. Conform actului normativ, tariful pe zi de spitalizare se stabileşte anual, urmând să se modifice, dacă este cazul, o dată pe trimestru. În cazul unităţilor sanitare care nu pot individualiza şi evalua cheltuielile pentru anumite materiale şi prestaţii, acestea se includ în tariful pe zi de spitalizare.
 Decontul de cheltuieli pe pacient externat se întocmeşte în trei exemplare din care un exemplar se înmânează pacientului, unul se ataşează la foaie şi un altul se transmite departamentului financiar-contabil.
 Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii prof. dr. Virgil Păunescu a spus că acesta nu este un act contabil, dar este folositor pacientului pentru a afla cât costă asistenţa medicală, dar şi spitalului, pentru a-l forţa să-şi calculeze cheltuielile. El a adăugat că se doreşte ca finanţarea să se treacă de la bugetul global la centre de cost.
 Prof. dr. Virgil Păunescu a afirmat că nu se aşteaptă ca toate spitalele să calculeze costurile reale, însă este un început. "Este important pentru că este un început pentru cunoaşterea cheltuielilor reale ale spitalelor universitare, judeţene şi orăşeneşti. Dacă se merge pe centre de cost, se poate face un planning de management sanitar", a apreciat secretarul de stat în MS.
 Medicii din spitale consideră că decontul este o muncă în plus, destul de grea, mai ales în situaţia în care sistemul nu este informatizat şi personalul calificat lipseşte. (Rompres)

 

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!