Ce trebuie făcut dacă aţi reuşit la examenul de rezidenţiat

on . . Accesări: 5131

Conform aprobării Ministerul Sănătăţii Publice, candidaţii care au promovat concursul de rezidenţiat din sesiunea 18.11.2007, şi au ales specialitatea şi centrul universitar de pregătire miercuri 28.11.2007, se vor prezenta la nivelul autorităţilor de sănătate publică, din centrele universitare alese, pentru încheierea formelor de încadrare, in perioada 3-14 decembrie 2007. Contractul individual de muncă pe durata determinată se va incheia începând cu data de 1 ianuarie 2008. Alegerea îndrumătorului de stagiu si repartiţia pe stagii de pregătire, conform curriculei de rezidenţiat, se va face la nivelul autorităţilor de sănătate publică de care aparţin unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă în ziua de 17 dec.2007, ora 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie va avea loc în perioada 17-19 decembrie 2007.
 Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2008. Cererile de schimbare a centrelor de pregătire se vor depune în perioada 3-15 ianuarie 2008, la autorităţile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită transferul şi vor fi însoţite de următoarele documente: avizele conducerii universităţilor de medicină si farmacie din centrele implicate, avizul autorităţii de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se pregătească. Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul autorităţilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.
 Ministerul Sanatatii Publice va comunica pana la data de 1 februarie 2008, aprobările privind schimbările de centre de pregătire atât autorităţilor de sănătate publică din centrele universitare, cât şi pe site-ul http://www.perfmed.ro/ .
 Clasificarea candidaţilor, care au depus cereri de confirmare în rezidenţiat de medicină de familie va fi afişată la data de 5 dec.2007. La aceeaşi data se vor afişa şi centrele universitare şi prin intermediul acestora unităţile sanitare de încadrare. Redistribuirea către medicina de familie va avea loc în ziua de duminică 9 dec.2007, prin teleconferinţă, începând cu ora 8,30. Prezentarea la nivelul autoritatilor de sănătate publică pentru încheierea formelor de încadrare se va face în perioada 10-17 decembrie 2007. Contractul individual de muncă pe durată determinată se va încheia începând cu data de 1 ianuarie 2008. Alegerea îndrumătorului de stagiu si repartiţia pe stagii de pregătire, conform curriculei de rezidenţiat, se va face la nivelul autorităţilor de sănătate publică de care aparţin unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă în ziua de 20 dec.2007, ora 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie va avea loc în perioada 20-21 decembrie 2007.
 Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2008. Cererile de schimbare a centrelor de pregătire se vor depune în perioada 3-15 ianuarie 2008, la autorităţile de sănătate publică în care se solicită transferul şi vor fi însoţite de următoarele documente: avizul autorităţilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire. Ministerul Sănătăţii Publice va comunica pana la data de 1 februarie 2008, aprobările privind schimbările de centre de pregătire atât autoritatilor de sănătate publică implicate, cât şi pe site-ul http://www.perfmed.ro/

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!