Anunţ rezidenţiat – alegerea specialităţii şi a centrului de pregătire

on . . Accesări: 8227

Ministerul Sănătăţii anunţă că alegerea specialităţii şi a centrului de pregătire pentru candidaţii la concursul de rezidenţiat din sesiunea 20 noiembrie 2005, va avea loc duminică 27.11.2005. Alegerea se va face in cadrul unei teleconferinţe la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene din cele 11 centre universitare medicale:

Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Tg. Mures, Timisoara, Constanta, Brasov, Oradea, Sibiu (unde există instalat telespeaker), după următorul program:
- Grupa specialităţilor chirurgicale orele 8.30
- Grupa medicina dentară - orele 10.30
- Grupa farmacie - orele 11.00
- Grupa medicină de laborator - orele 11.30
- Grupa medicină de familie - orele 12.15
- Grupa specialităţilor medicale - orele 14.30
    

CENTRU UNIVERSITAR

LOCAÞIA

ADRESA

ARAD

Spit. Clinic Judeţean de Urgenţă - clinica Pediatrie II, Sala curs

Str. Victoriei, nr. 1

BRAªOV

Spit. Judeţean, sala de sedinţe, etaj 6

Calea Bucuresti, nr. 25-27

ORADEA

Ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean, sala 42 

Str. Republicii, nr. 35

CLUJ-NAPOCA 

UMF "Iuliu Haţieganu", sala amfiteatru "Ion Manta"

Str. Pasteur, nr. 6

CONSTANÞA

Spit. Clinic de Urgenţă, sala sedinţe 

Bd. Tomis, nr. 145

CRAIOVA

DSPJ Dolj, sala sedinţe 

Str. Tabaci, nr. 1

IASI

Facultatea de Farmacie - Aula "Auditorium Maximum"

Str. Universitatii, nr. 16

TG. MURES 

Spit. Clinic de Urgenţă, amfiteatrul 1

Str. Gh. Marinescu, nr. 50

SIBIU

Spit. Clinic Judeţean, Sala Sindicală

Bd.Corneliu Coposu, nr. 2-4

TIMISOARA

Facultatea de Medicină II - Amfiteatru 

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 4

BUCUREªTI 

Facultatea de Farmacie - Aula 

Str. Traian Vuia nr. 6

    
La alegerea specialităţii şi a centrului de pregătire, candidaţii vor prezenta buletinul de identitate sau paşaportul în termen de valabilitate. Împuterniciţii vor prezenta buletinul de identitate propriu şi o împuternicire dată de candidat la notariat.
 Candidaţii sau împuterniciţii acestora, care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixat pentru alegerea specialităţii şi a centrului de pregătire, pierd drepturile conferite de concurs.

 Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005, care au obţinut punctaj de promovare, dar nu au ales loc în specialitate şi centru de pregătire la data de 27 noiembrie 2005, pot depune cereri de confirmare în rezidenţiat de medicină de familie în perioada 28 noiembrie 2005 - 5 decembrie 2005 la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (str. Bodesti, nr. 1, sector 2) personal sau prin fax: 255.64.06. Cererile vor fi însoţite de xerocopii ale diplomei de licentă/adeverinţă din care să reiasă absolvirea facultăţii în anul 2005, cu licenţa 2005.
 Clasificarea candidaţilor care au depus cereri de confirmare în rezidenţiat de medicină de familie va fi afişată pe site-ul www.rezidentiat2005.ro la data de 8 decembrie 2005. La aceeaşi dată se vor afişa si centrele universitare şi prin intermediul acestora a unităţilor sanitare de formare.
 Redistribuirea către medicină de familie va avea loc în ziua de duminică 11 decembrie 2005, prin telespeaker.

Model cerere medicină de familie (numai absolvenţii 2005)

 DOMNULE DIRECTOR GENERAL

Subsemnatul ………………………………………………… absolvent
promoţia 2005 a UMF ………………………............................................. participant
la concursul de rezidenţiat din sesiunea 20.11.2005 la grupa………………………..
cu numărul de concurs ………… şi punctajul obtinut ……………….., vă rog să-mi
aprobaţi participarea la repartiţia din data de 11.12.2005, ca medic rezident medicină de familie.

 Anexez adeverinta de absolvire a facultăţii şi sustinerea examenului de licenţă
în anul 2005.

Data  Semnatura


 Domnului Director General
al Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
 
Încadrarea şi salarizarea ca rezidenţi se va face începand cu data de 01.01.2006.(rezidentiat2005.ro)

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!