19 mai 2010 - examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare

on . . Accesări: 6812

eco.jpgMinisterul Sănătăţii organizează la data de 19 mai 2010 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare. In această sesiune se pot înscrie  medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au finalizat până la data de 30.04.2010, pregătirea teoretică şi practică efectuată în condiţiile prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005. Examenele se vor desfăşura in centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,  prin ordinul MS nr. 418/2005, în care s-a  efectuat pregătirea.

Media minimă de promovare pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.

Înscrierea candidaţilor la examen se va face până la data de 30.04 2010 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr.9, Bucureşti: tel 021.255.50.45, cu excepţia atestatului în Ultarsonografie generală. Înscrierile pentru atestatul de Ultrasonografie generală se fac la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare Bucureşti, Constanţa , Cluj-Napoca , Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara , până la data menţionată .   Întreaga responsabilitate privind respectarea condiţiilor de participare la examenul pentru atestatul în Ultrasonografie generală, revine direcţiilor de sănătate publică menţionate.  

DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE VOR CUPRINDE:

-cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum şi centrul universitar medical în care se doreşte susţinerea examenului, conform pregătirii efectuate (se va menţiona data şi locul naşterii – necesare eliberării atestatului, precum şi un număr de telefon de contact);
-copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;
-copii după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);
-copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil avizat pentru anul în curs în condiţiile prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau xerocopia autorizaţiei de liberă practică în termen de valabilitate;
-copie după actul de identitate (BI/CI);
-  certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, eliberate de autorităţile competente, conform celor prevăzute pentru fiecare atestat (copii xerox). Pentru medicii specialişti care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu în rezidenţiat, o copie xerox a  modulului din carnetul de rezident, precum si a primei pagini a carnetului.
-adeverinţe  sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice şi a numărului de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat ( daca este cazul);
-pentru atestatele care se pot obtine numai ulterior unei pregatiri confirmate printr-un alt atestat/competenţă, (ex: ecocardiografie transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor depune copie xerox după atestatele/competenţele menţionate la punctele respective;
-adeverinţa  de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia şi gradul profesional, cu menţionarea specialităţii şi a numărului ordinului de confirmare în gradul profesional;
chitanţă de plata taxei de 400 de lei achitată cu mandat poştal în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa examen atestate

Arondarea candidaţilor pe centre universitare medicale se va face de către Ministerul Sănătăţii  şi va fi comunicată în ziua de 07.05.2010, pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe: www.ms.ro

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!