Cursuri postuniversitare aprilie 2006-CLUJ NAPOCA

on . . Accesări: 12379


SPECIALITÃÞI MEDICALE

ANATOMIE ªI EMBRIOLOGIE UMANÃ


Orbita: anatomie, patologie medico-chirurgicală, mijloace de explorare
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană
Perioada: 3-14 aprilie 2006
Durata: 20 ore
Cadrul didactic: coordonator - conferenţiar Dr. Szabó Bianca, colaborator – conf.dr. Mihaela Băciuţ, conf.dr. Cristina Stan, dr. Szabó Ioan
Preţul cursului:100 euro
Adresabilitate : anatomişti, medici rezidenţi oftamologi, neurologi, neurochirurgi, maxilo-faciala
Nr. min-max de cursanţi : 4(minim)

BOLI INFECÞIOASE


“Actualităţi în terapia bolilor infecţioase şi a bolilor parazitare autohtone”
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
Perioada: 10 – 14 aprilie 2006
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30 ore, Nr. ore evaluare finală: 3ore
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof.Dr.Virginia Zanc, colaboratori: ªef l.Dr.Ciutică Ionel, Dr. Lupşe Mihaela, Dr.Moraru Mariana, Dr.Marcu Cristian, Dr.Mureşan Simona
Preţul cursului: 35 Euro
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi de boli infecţioase, medicină internă, pediatrie, medicină de familie, alţi interesaţi.
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 25.

CARDIOLOGIE – INSTITUTUL INIMII

Urgente cardiace majore
Locul desfasurarii: Catedra de Cardiologie -Institutul Inimii
Perioada: 03.04. 2006- 06.04.2006
Durata: (ore) 4 zile x 6 ore/zi 
Cadrul did.de predare: coordonator: Prof.dr. Radu Capalneanu, colaborator: As.univ Horea Rosianu
Pretul cursului:  50 euro
Adresabilitate: medici - medicina de urgenta, medici rezidenti cardiologi, specialisti cardiologi, primari cardiologi, primari interne, specialisti interne.
Nr.min-max de cursanti : min. 7, max.20

CARDIOLOGIE-RECUPERARE

Electrocardiografie clinicǎ
Locul desfǎşurǎrii: Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca
Perioada: 3.04-28.05 2006
Durata (ore): Nr. ore teoretice:20h
Nr. ore demonstraţii practice:60h
Nr. ore stagiu sau lucrǎri practice:
Nr. ore evaluare finalǎ:
Cadrul didactic de predare: coordonator- prof.dr.D.Zdrenghea, colaborator-conf.dr.Liliana Gheorghiu
Preţul cursului:75 euro
Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenţi cardiologie, interne şi medicinǎ de familie
Nr. min-max de cursanţi:6-12

CENTRUL DE FORMARE ÎN ULTRASONOGRAFIE AL UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE “IULIU HATIEGANU” CLUJ-NAPOCA


Ecografia în urgenţele medico-chirurgicale 
Locul desfăşurării: Clinica Medicala III, Clinica Chirurgie IV
Perioada: 7 aprilie – 8 aprilie 2006
Durata (ore): 19 ore
Nr.ore teoretice: 10 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 8 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare : coordonator: Radu Badea, Mircea Cazacu
colaboratori:Sorin Dudea, Horaţiu Branda, Titus ªuteu, Adela Golea
Preţul cursului:echivalentul în Lei a 65 EURO

Adresabilitate: generală
Observaţii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 5 cursanţi înscrişi

Ecografie transfontanelară
Locul desfăşurării:Clinica Pediatrie III
Data : 7 aprilie 2006
Durata (ore): 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Coordonatori: Sorin Dudea
Colaboratori: Otilia Fufezan, Daniela Iacob
Preţul cursului: echivalentul în lei a 50 EURO
Adresabilitate: generală: medici pediatrii, radiologi
Observaţii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 5 cursanţi înscrişi

DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE

Examinarea ecografică în patologia cutanată
Locul desfăşurării : Clinica Dermatologie Cluj în colaborare cu Centrul de Formare în Ultrasonografie
Perioada : 7.04.2006
Durata (ore):Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 2 ore
Cadrul did.de predare : coordonator : prof.dr. Rodica Cosgarea
Colaborator: Prof.dr. Radu Badea, conf.dr. Sorin Dudea  
Preţul cursului : 40 euro
Adresabilitate : rezidenţi, specialişti dermatologi, medici de familie cu competenţă în ecografie generală
Nr.min-max de cursanţi : min 5 - max 20


EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT ÎN COLABORARE CU CATEDRA DE FIZIOLOGIE

Cultura fizică, în practica medicinii de familie”
Locul desfăşurării: UMF, Catedra de Fiziologie
Perioada: 3-8 aprilie 2006
Durata: 5 zile x 2 ore teoretice = 10 ore teoretice
Cadrul didactic de predare:Coordonator – conf. dr. Traian Bocu,
Colaborator – prof. dr. Simona Tache
Preţul cursului: 30 Euro
Adresabilitate: Absolvenţi ai facultăţii de medicină şi educaţie fizică, medici de familie, rezidenţi, specialişti în medicina de familie, recuperare fizică , absolvenţi aflaţi în stagiu de doctorat şi masterat
Nr. min-max de cursanţi: 5-30

FARMACOLOGIE ªI TOXICOLOGIE

Chimioterapice antibacteriene şi antivirusale
Locul desfăşurării :Catedra de Farmacologie şi Toxicologie, str. L. Pasteur, nr. 6
Perioada : Aprilie-mai 2006
Durata ( ore ): 20 ore
Cadrul did. de predare : coordonator Prof. Dr. Vl. ªandor
Preţul cursului : 18 EURO
Adresabilitate : absolvenţi ai Fac. de Medicină / Stomatologie / Farmacie, rezidenţi, specialişti – medicină internă, boli infecţioase, alergologie, etc.
Numar min – max de cursanţi: 5 - 20
Optional, cursul se poate desfăşura sub forma de învăţământ la distanţă.

Toxicologie clinică
Locul desfăşurării: Sediul catedrei str. Pasteur nr.6 et 1
Perioada: 20 aprilie-30 aprilie 2006
Durata: 25 ore
Nr. ore teoretice:16
Nr. ore lucrări practice: 8
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de prdare: Coordonator: Conf dr. Buzoianu Anca Dana
Pretul cursului: 20 Euro
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici rezidenţi medicină de urgenţă, interne, medicină de familie, pediatri, medici de familie.
Nr. minim – maxim de cursanţi: 5-30

INFORMATICÃ MEDICALÃ ªI BIOSTATISTICÃ

Informatică pentru management si administraţie în domeniul medical
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj 
Perioada: 17-30 aprilie 2006 
Durata în ore: 40 ore 
Cadrul didactic de predare: Coordonatori; prof. dr.
Stefan Tigan, s.l. dr. Tudor Drugan
Colaboratori: prep. Tudor Călinici, asist.
Cosmina Bondor
Preţul cursului: 100 EURO în lei la cursul BNR
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, rezidenţi, medici specialişti, cercetători, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20

MEDICALA I

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul insuficienţei cardiace cornice congestive (ICCC)
Locul desfăşurării: Spitalul Municipal Blaj – judeţul Alba
Perioada: 25 IV – 29 IV 2006
Durata (ore): 31,
Nr.ore teoretice: 24
Nr.ore demonstraţii practice: 2 ore (exerciţii diagnostice clinice)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (interpretări, în context de ICCC, de trasee ECG, date de spirometrie, date de ecocardiografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Prof.dr. Sorin Blaga
Preţul cursului: echivalentul a 50 euro
Adresabilitate: medici specialişti de cardiologie, medicină internă, ATI, medici de familie, medici de medicină de urgenţă
Nr.min-max de cursanţi: 12-20

MEDICINA MUNCII

“Expunerea profesională la solvenţi organici”.
Locul desfăşurării: Clinica de Medicina Muncii Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 3-5
Perioada: aprilie 2006.
Durata (ore): Nr. ore teoretice:20 (4 ore/zi, 5 zile)
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: conf. dr. Marilena Oarga
colaborator: asist. univ. dr. Armand Râjnoveanu
Preţul cursului: 50 Euro.
Adresabilitate: medici cu competenţă în medicina, medici specialişti de medicina muncii, de întreprindere.
Număr minim-maxim de cursanţi: 20-40.

MICROBIOLOGIE

Parazitologie medicală”
Locul desfasurarii: Catedra de Microbiologie
Perioada: 1 – 15. 04. 2006
Durata
(ore): 40 ore:
Nr.ore curs: 20
Nr.ore activitate practică:20
 
Cadrul didactic coordonator: Prof. Dr. Monica Junie
Colaborator:Sef Lucrări Dr. Carmen Costache, asist. Univ. Dr. Ioana Colosi 
Pretul cursului : 60 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, rezidenti, medici specialisti - Medicină de Laborator, Medicină de Familie, Peidatrie, Medicină internă, Infecţioase, Epidemiologie, medici cu o competenta , absolven
ţi ai altor facultăţi etc.
Nr. min-max de cursanţi: Nr. min de cursanţi 4

NEFROLOGIE

Rolul medicului de familie in diagnosticul si tratamentul pacientului nefrologic. Ghidurile K/DOQI
Locul desfasurarii : Nefrologie
Perioada : 6.04.-7.04.2006
Durata:
Nr ore teoretice :8
Nr ore stagiu sau lucrari practice : 4
Nr ore evaluare finala : 1
Cadrul didactic de predare:
coordonator: Prof dr M Gherman Caprioara
Colaborator:prof.dr. D. Vlăduţiu, conf.dr. C. Spânu,Dr. I Kacso, Dr. C Rusu
Pretul cursului – 25 euro
Adresabilitate – medici de medicina generala, absolventi facultatea medicina generala
Nr min- max cursanti – min 5

Actualitati in nefrologie
Locul desfasurarii: Clinica de Nefrologie “Mihai Manasia”
Cluj-Napoca
Perioada: 17 – 19 aprilie 2006
Durata (ore): Nr ore teoretice: 9
Nr ore stagii sau lucrari practice: 9
Nr ore evaluare finala: 2
Cadrul did. de predare: coordonator: prof. dr. Dan Vladutiu, colaboratori: prof. dr. Mirela Gherman Caprioara, conf. Dr. C Spanu, sef de lucrari dr. L Parvu, asistent univ. dr. I Kacso, asistent univ. dr. C Rusu
Pretul cursului: 75 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina, medici de medicina generala, rezidenti si specialisti de medicina interna, nefrologie, pediatrie
Nr. minmax de cursanti: minim 3

NEUROLOGIE PEDIATRIC
Ã

Actualităţi în Neurologia Pediatrică

Locul desfăşurării:
Clinica N.P.I. – Cluj-Napoca, str.V. Babeş, nr 43
Perioada: aprilie 2006
Durata: Nr. ore teoretice: 14 ore
Nr. Ore demonstraţii practice: 5 ore
Nr ore evaluare final
ă: 1 oră
Cadru didactic de predare: Coordonator: ªef de lucr
ări dr. Alexandru Cristea
Colaborator: Prof. dr. Ileana Benga
Preţul cursului: 100 euro.
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de medicină, rezidenţi de neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, pediatrie, medici specialişti şi primari neuropediatri, neuropsihiatri şi pediatri.
Nr. Minim de cursanţi
: 5

ONCOLOGIE-RADIOTERAPIE

Progresele anului 2005 în managementul bolnavului oncologic– reuniune post ASCO/ESMO/ESTRO
Locul desfăşurării: Institutul Oncologic “ Prof. Dr. I. Chiricuţă"
Perioada: 7-8 aprilie 2006
Durata ( ore): Nr.ore teoretice: 10
Nr.ore demonstraţii practice: 4
Nr.ore lucrări practice: 4
Nr.ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare:coordonator: Prof.Dr. Viorica Nagy
colaboratori: Conf. Dr. T.E.Ciuleanu, Conf. Dr. V.Cernea, Sef. Lucr. Dr. R.Tanasescu, Asist. Univ.Dr.O.Coza, Asist. Univ. Dr.G.Kacso, Asist.univ.C.Căinap
Pretul cursului: 120 lei noi medici primari şi medici specialişti, 50 lei noi rezidenţi
Adresabilitate: medici specialişti / primari in oncologie, rezidenţi în oncologie medicală şi oncologie - radioterapie
Nr. min-max de cursanţi: 15 - 50

PEDIATRIE II

“Patologia esofagiană – gastrică – duodenală a copilului”
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Zalău
Perioada: 3.04.2006 – 21 .04.2006
Durata (ore): 10 ore curs/săptămână, total 30 de ore curs + demonstraţii practice
Nr.ore evaluare finală: 2 ore 
Cadrul did. de predare:  Coordonator Prof. Dr. N. Miu
Colaboratori ªef lucr.Dr. Alexandru Pîrvan
Preţul cursului: 100 lei noi
Adresabilitate: medici specialişti pediatrie, medici şcolari, medici de familie, medici rezidenţi în pediatrie.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7

“Antibioterapia în practica medicală pediatrică”
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Bistriţa
Perioada: 3.04.2006 – 14.04.2006
Durata (ore): 10 ore curs/săptămână, total 20 de ore curs
Nr.ore evaluare finală: 2 ore 
Cadrul did. de predare:  Coordonator  Prof. Dr. Nicolae Miu
Colaboratori ªef lucr.Dr. Mărgescu Mircea, As.Dr. Militaru Mihai
Preţul cursului: 70 lei noi
Adresabilitate: medici de familie, medici specialişti. 
Nr.min.-max.de cursanţi: 7

CONDIÞII DE ÎNSCRIERE:
Categoria profesională căreia i se adresează programul (specialitatea: Pediatrie, vechimea în specialitate: minim 3 ani, programe de perfecţionare anterioare: cel puţin un curs de gastroenterologie pediatrică);
Condiţii legate de numărul minim de participanţi admişi în serie: 5.

PEDIATRIE III

“Actualitati in patologia digestiva a copilului”
Locul desfasurarii: Clinica Pediatrie III, Cluj-Napoca
Perioada: IV. 2006
Durata: 35 ore (1 zi/săpt )
Nr ore teoretice: 15 ore
Număr ore demonstraţii practice: 18 ore
Număr ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare:coordonator: sef lucrari dr. Dorin Farcau
colaboratori: prof. dr. Mircea Nanulescu, sef lucrari dr. Chereches-Panta Paraschiva, sef lucrari dr. Daniela Iacob, sef lucrari dr. Man Sorin, sef lucrari dr. Maria Mihetiu, sef lucrari dr. Mariana Muresan, sef lucrari dr. Popescu Lavinia, asist. univ. dr. Gabriela Ichim, dr. Otilia Fufezan
Preţul cursului: 80 lei noi
Adresabilitate: medici: de familie, specialisti, rezidenti
Numar minim de cursanti: 5

RADIOLOGIE

Traumatisme cranio-cerebrale, maxilo-faciale si vertebro-medulare - diagnostic imagistic.
Locul desfasurarii : Clinica Radiologica, Str. Clinicilor Nr.1-3
Perioada: 5-9 aprilie 2006
Durata: 30 ore
Nr.ore teoretice: 22
Nr.ore demonstratii practice: 7
Nr.ore evaluare finala: 1
Cadru didactic de predare:coordonator : sef. lucrari Dr. Anca Butnaru
colaboratori: prof. Dr. Mihai Covalcic, prof. Dr. Silviu Sfrangeu, prof. Dr. Floarea Fildan, conf. Dr. Elisabeta Fazekas, conf. Dr. Sorin Marian Dudea, conf. Dr. Ioan Stefan Florian, Dr. Mihaela Hedesiu, Dr. Cristiana Ciortea
Pretul cursului: 50 Euro (25 Euro pentru rezidenti)
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Medicina si Stomatologie, rezidenti, specialisti radiologie-imagistică sau stomatologie
Numar cursanti: minim: 8 persoane- maxim: 30 persoane

Principii, protocoale si aspecte IRM in patologia hepatobiliara
Locul desfasurarii: Catedra de Radiologie
Perioada: 16-21 aprilie 2006
Durata (ore): Nr. ore teoretice : 24
Nr. ore demonstratii practice: 5
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 15
Nr. ore evaluare finala: 3
Cadrul did. de predare:coordonator: Prof.Dr. Sfrangeu Silviu
Colaborator: Conf.Dr.Dudea Sorin, Dr. Negrea Tiberiu
Pretul cursului: 20 euro
Adresabilitate: medici rezidenti, medici specialisti
Nr. min-max de cursanti: 8-50

SPECIALITÃÞI CHIRURGICALE

ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVÃ

Actualităţi în anestezia regională în chirurgia urologică
Locul desfăşurării: Catedra ATI, Spitalul Clinic de Adulţi,Str. Croitorilor nr. 19-21, Cluj-Napoca
Perioada:17-21 aprilie 2006
Durata: 35 ore teoretice
Cadrul did. de predare: coordonator: ªef de lucrări Dr. Constantin Bodolea
colaborator: ªef de lucrări Dr. Claudiu Zdrehuş
Preţul cursului:echivalentul in lei a 35 EURO
Cui se adresează:medici rezidenţi şi specialişti ATI
Nr. minim de cursanţi:2, Nr. maxim de cursanţi:7

CHIRURGIE I

“Nutritie parenterala si enterala”
Locul desfasurarii: Catedra Chirurgie I
Perioada: 3 - 7 april 2006
Durata (ore): 23 ore
nr. ore teoretice = 8
nr. ore demonstratii practice = 5
nr. ore stagiu sau lucrari practice = 8
nr. ore evaluare finala = 2
Cadrul did.de predare: Coordonator: Conf. Dr. Natalia Hagau

Colaborator: Dr. Daniela Studnicska, Dr. Simona Cocu si Dr. Monica Mlesnite
Pretul cursului: 30 lei noi
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Asistenti Medicali si ai Colegiului de Nursing: a
sistentele medicale din serviciile de anestezie-terapie intensiva si specialitati conexe, cadre didactice de la catedrele de nursing.
Nr.min-max de cursanti:5-15

CHIRURGIE II

Fistula arterio-venoasa in hemodializa
Locul desfăşurării: Clinica Chirurgie II, Catedra de Medicina Legala Cluj-Napoca
Perioada cursului: 03.04.-07.04.2006
Durata (
Ore): Nr. ore teoretice: 12
Nr. ore stagiu si lucrari practice: 12
Nr. ore evaluare finala: 1
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Sef lucr. Dr. Gherman Claudia
Colaborator: Sef lucr. Dr. A. Avram

Costul cursului: 1.000.000 lei (100 lei noi)
Adresabilitate: Medici rezidenti, specialisti, primari de chirurgie vasculara, chirurgie generala, chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva, nefrologi, urologi, doctoranzi, angiologi si radiologi interventionisti, medici de familie.
Numar minim-maxim de cursanti: 5-15.

CHIRURGIE CARDIOVASCULARA – INSTITUTUL INIMII

Suturi vasculare
Locul desfasurarii: Catedra de Chirurgie cardiovasculara -Institutul Inimii, Biobaza UMF
Perioada:15.04 – 01.05.2006
Durata: (ore) 2 saptamani x 4 ore/zi = 40 h
Cadrul did.de predare: coordonator: Sef.l.dr. Popa Calin
colaborator: As.univ. Dan Bindea
Pretul cursului:  250 euro
Adresabilitate: medici rezidenti chirurgi,ginecologi, specialisti chirurgi, ginecologi primari chirurgi.
Nr.min-max de cursanti : min. 3, max.10

CHIRURGIE ONCOLOGICA

Controverse vechi si noi in cancerul mamar 
Locul desfasurarii: Institutul Oncologic Cluj-Napoca
Perioada: 03.04..-07.04.-2006
Durata: 5 zile-24 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Alin Rancea 
colaborator: Sef lucrari Dr. Dan Eniu, Conf. Dr. Mihai Andrei Muresan 
Pretul cursului: 50$ (echivalent in lei)
Adresabilitate: medici rezidenti si specialisti de chirurgie generala si ginecologie 
Nr. min.-max. de cursanti: 5-10

Chirurgia reco

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!