Cursuri postuniversitare aprilie 2006-TÂRGU MUREª

on . . Accesări: 6911


A. SPECIALITÃÞI MEDICALE

PEDIATRIE

Actualităţi în Pediatrie
Prof. dr. loan Muntean
Preţ: 80 euro
Durata: 17-29 aprilie 2006 - 20 ore curs, 40 ore activitate practică
Adresabilitate: medici specialişti şi primari
Locul desfăşurării: clinicile de Pediatrie I, II, III, Tg. Mureş

Interrelaţii ale afecţiunilor căilor respiratorii superioare şi inferioare
Dr. Doina Draşoveanu
Preţ: 50 euro; 30 euro - numai medici rezidenţi
Durata: aprilie 2006 - 25 ore curs,15 ore activitate practică
Adresabilitate: medici de familie, medici rezidenţi
Locul desfăşurării: Clinica de Pediatrie II, Amfiteatru, Tg. Mureş

FTIZIOLOGIE

Diagnostic şi tratament de actualitate al TBC pulmonare şi extrapulmonare
Prof. dr. Gabriela Jimborean
Preţ: 40 euro; 20 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 25-29 aprilie 2006 - 20 ore curs, 4 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti de Medicină generală, Medicină de familie, rezidenţi de orice specialitate
Locul desfăşurării: Clinica de Pneumoftiziologie, Tg. Mureş

MEDICINA MUNCII

Orientări noi în Medicina muncii - medicina ocupaţională
Conf. dr. Szász Lorand
Preţ: 200 dolari
Durata: 15 aprilie -31 mai 2006 - 60 ore curs, 140 ore activitate practică
Adresabilitate: medici cu competenţă în Medicina de întreprindere, medici de familie
Locul desfăşurării: Disciplina de Medicina muncii, Tg. Mureş

B. SPECIALITÃÞI CHIRURGICALE ªl ATI

CHIRURGIE

Actualităţi în chirurgia hepato-biliară
Prof. dr. Constantin Copotoiu
Preţ: 100 euro; 50 euro – numai medici rezidenţi
Durata: 3-14 aprilie 2006 - 30 ore curs, 50 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi de Chirurgie generală
Locul desfăşurării: Clinica de Chirurgie l, Tg. Mureş

Urgenţe chirurgicale cardiovasculare
Dr. Emil Făgărăşan
Preţ: 40 euro; 15 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 3-14 aprilie 2006 - 20 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti, rezidenţi
Locul desfăşurării: Sala de demonstraţii a Clinicii de Chirurgie cardiovasculară, Tg. Mureş

Chirurgie cardiacă congenitală pediatrică
Dr. Horaţiu Suciu
Preţ: 30 euro; 15 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 17-28 aprilie 2006 - 20 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti, rezidenţi
Locul desfăşurării: Sala de demonstraţii a Clinicii de Chirurgie cardiovasculară, Tg. Mureş

Anatomie chirurgicală orientată şi Imagistică
ConT dr. Klara Brînzaniuc
Preţ: 80 euro; 30 euro - numai medici rezidenţi
Durata: aprilie-mai 2006 - 60 ore curs, 60 ore activitate practică
Adresabilitate: rezidenţi în Chirurgie - specialităţi chirurgicale, Imagistica, recrutare prin conducătorii de rezidenţial, medici specialişti - medici stagiari, opţional la cerere
Locul desfăşurării: Disciplina Anatomie, Tg. Mureş

Tehnici de Chirurgie toracică
Prof. Alexandru Boţianu
Preţ: 80 dolari, 50 dolari – numai rezidenţii
Durata: 3-14 aprilie 2006 – 20 ore curs, 50 ore activitate practică
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti şi primari de Chirurgie generală sau toracică
Locul desfăşurării: Clinica Chirurgie IV, Tg. Mureş

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Actualităţi în chirurgia artroscopică reconstructivă a ligamentului încrucişat
anterior

Prof. dr. Nagy Ors, şef lucr. dr. Tiberiu Băţagă, prof. dr. Berkes István - preşedintele
Comitetului ştiinţific al ESSKA
Preţ: 100 euro - medici primari, 75 euro - medici specialişti, 20 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 10-16 aprilie 2006 -15 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti, Rezidenţi Ortopedie-Traumatologie
Locul desfăşurării: Clinica de Ortopedie-traumatologie, Tg. Mureş

C. SPECIALITÃÞI PARACLINICE DE DIAGNOSTIC ªl SÃNÃTATE PUBLICÃ RADIOLOGIE

Curs intensiv de CT
Prof. dr. Mircea Buruian
Preţ: 300 euro; 100 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 1 aprilie-1 iulie 2006 - 48 ore curs, 240 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti  şi rezidenţi Radiologie
Locul desfăşurării: Clinica de Radiologie-imagistică, Tg. Mureş

D. TEME ÎN COLABORARE INTERDISCIPLINARÃ ªl INSTITUÞIONALÃ ATI – FRANÞA

CHIRURGIE GENERALÃ, ANATOMIE PATOLOGICA, ONCOLOGIE, IMAGISTICA

Diagnosticul şi managementul leziunilor mamare
ªef lucr. dr. Marius Coroş, conf. dr. Romanţa Lupşa, şef lucr. dr. Simona Stolnicu, şef lucr. dr.
Daniela Podeanu
Preţ: 100 dolari; 50 dolari - numai medici rezidenţi
Durata: 3-23 aprilie 2006 - 90 ore curs
Adresabilitate: medici rezidenţi şi specialişti în Chirurgie, Oncologie, Radiologie, Anatomie
patologică, medici de familie şi alţi medici interesaţi în patologie mamară
Locul desfăşurării: Clinica Chirurgicală III Tg. Mureş

PATOLOGIE ONCOLOGICÃ ªl CHIRURGICALÃ - BUDAPESTA, TIMIªOARA

Patologia cancerului colorectal

Prof. dr. loan Jung, prof. dr. Constantin Copotoiu, prof. dr. Marius Raica - UMF
Timişoara, dr. Szentirmay Zoltán - Budapesta, conf. dr. Romanţa Lupşa
Preţ: 40 euro; 20 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 27-29 aprilie 2006 - 18 ore curs, 6 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi în specialităţile Oncologie, Chirurgie,
Anatomie patologică, Radiologie-imagistică medicală, Medicină internă (Gastroenterologie,
Endoscopie)
Locul desfăşurării: UMF Tg. Mureş, Spitalul Clinic Judeţean

E. INFORMATICÃ MEDICALÃ

Documentare medicală online. Tehnici avansate de căutare a informaţiei medicale
pe Internet

ªef lucr. dr. Marius Măruşteri
Preţ: 20 euro
Durata: la cererea cursanţilor; 40 ore curs,
20 ore activitate practică
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie
Locul desfăşurării; UMF Tg. Mureş. Laboratorul de Informatică medicală - sala III

G. SPECIALITÃÞI DE FARMACIE

Aplicaţii ale Farmacologiei şi Toxicologiei în practica medicală şi farmaceutică
Prof. dr. Măria Dogaru, prof. dr. Mária Kincses-Ajtay, şef lucr. dr. Camil-Eugen Vári
Preţ: 100 euro

Durata: 17 aprilie-26 mai 2006 - 60 ore curs
Adresabilitate: specialităţi medicale şi farma­ceutice
Locul desfăşurării: UMF Tg. Mureş

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!