Cursuri postuniversitare martie 2006-CRAIOVA

on . . Accesări: 8256


HISTOLOGIE

Citologie clinică
13.03.2006-24.03.2006
U.M.F Craiova, disciplina Histologie, Facultatea de Medicină
Lector: prof.univ.dr.Laurenţiu Mogoantă
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti şi primari de anatomie patologică, histologie, laborator clinic, imunologie, hematologie şi medicină de familie
Nr ore curs: 40, nr. ore lucr.practice: 10

MEDICINÃ INTERNÃ

Insuficienţa hepatică acută şi cronică
01.03.2006-15.04.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – Clinica II Medicală
Titular: conf.univ.dr.Petrescu Florin
Adresabilitate: medici specialişti de medicină generală şi de familie, rezidenţi de interne, urgenţe, medicină generală
Nr ore curs: 7x2, nr ore lucrări practice: 7x2
Creditare CMR 17,5(ore EMC)

Particularităţi clinice şi terapeutice în patologia vârstnicului
06.03.2006-11.03.2006
Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova, Clinica I Medicală
Titular: Prof.univ.dr. Stancu Constantin
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti, primari de medicină de familie, medicină internă
Nr ore curs: 5x2, nr ore lucr practice. 2x2
Creditare CMR12,5(ore EMC)

NEFROLOGIE

Evaluarea şi managementul nutriţional al pacienţilor uremici în predializă şi cu terapie de substituţie renală
20.03.2006-24.03.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – Clinica de Nefrologie
Titular: Conf.univ.dr. Mota Eugen
Adresabilitate. Medici de medicină generală, internişti, nefrologi, diabetologi, reanimatori, cardiologi
Nr ore curs: 3x2, nr ore lucr practice: 2x2
Creditare CMR 7,5(ore EMC)

FARMACOLOGIE

Medicaţia antimicrobiană- între teorie şi practică
27.03.2006-01.04.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – Amfiteatru Farmacie
Titular: conf.dr. Tica Andrei Adrian, ªef lucr dr.Cristian Corneliu Georgescu
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti, primari
Nr ore curs: 5x4
Creditare CMR 12,5(ore EMC)

CHIRURGIE

Cancerul tubului digestiv
01.03.2006-08.03.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova –Clinica II Chirurgie
Titular: prof.univ.dr.Ion Vasile
Adresabilitate: medici rezidenţi de chirugie generală, medici de familie
Creditare CMR 20(ore EMC)

ORL

Endoscopia rinosinusală
13.03.2006-26.03.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova –Clinica ORL
Titular: prof.univ.dr.Ioniţă Elena
Adresabilitate. Medici rezidenţi, specialişti, primari ORL, medici de familie
Nr ore curs: 20, nr ore lucrări practice: 40
Creditare CMR 25(ore EMC)

DIABET ªI BOLI DE NUTRIÞIE

Trăind cu diabet
Martie 2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova, Clinica Diabet
Titular: conf.univ.dr. Maria Moţa
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti, primari de diabetologie, medicină internă, endocrinologie, cardiologie, medicină de familie
nr ore curs: 2x2, nr ore lucrări practice: 2
Creditare CMR 5(ore EMC)

CHIRURGIE GENERALÃ

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului de colon
12.03.2006-21.03.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova, Clinica 1 Chirurgie
Titular: prof.univ.dr.Ion Georgescu, Asist univ.dr.Mărgăritescu, asist.univ.dr.V. ªurlin
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti, primari
nr ore curs: 8, nr ore lucr practice: 32
Creditare CMR 10(ore EMC)

RADIOLOGIE-IMAGISTICÃ MEDICALÃ

Ecografie generală
01.03.2006-30.05.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova- Departamentul de ecografie – Clinica I Medicală
Titular: prof.univ.dr.Tudorel Ciurea, conf.univ.dr Ion Rogoveanu
Adresabilitate: medici de familie, medici specialişti, rezidenţi
Nr ore curs: 100, nr ore lucr practice: 200

MEDICINÃ INTERNÃ - GASTROENTEROLOGIE

Endoscopia terapeutică în urgenţele esogastrointestinale
06.03.2006-10.03.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova, Clinica I Medicală
Titular: Dr. A Săftoiu, dr. S Cazacu
Adresabilitate: medici de familie, medici rezidenţi, specialişti
Nr ore curs: 20, nr ore lucr practice: 10
Creditare CMR 25(ore EMC)

REUMATOLOGIE

Criterii de diagnostic precoce şi evaluarea în poliatrita reumatoidă
06.03.2006-20.03.2006
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova, Clinica I Medicală
Titular: Conf.univ.dr Anca Roşu
Adresabilitate: medici de familie, rezidenţi, specialişti
Nr ore curs: 20, nr ore lucr practice: 10
Creditare CMR 25(ore EMC)

DERMATOLOGIE

 Noutăţi terapeutice în infecţiile cutanate
01.03.2006-31.03.2006
Clinica Dermatologie
Titular: prof.univ.dr. Þolea Ion, ªef.lucr.Pătraşcu Virgil
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti, medici de familie
Nr ore curs: 20, nr ore lucr practice: 10
Creditare CMR 15(ore EMC)

PEDIATRIE

Managementul infecţiilor respiratorii acute la sugar
02.03.2006-23.03.2006 (o zi pe săptămână, vinerea)
Spitalul Municipal „Filantropia” Clinica de Pediatrie 
Titular: prof.univ.dr D.Bulucea
Adresabilitate: medici de familie, medici rezidenţi, specialişti de pediatrie
Creditare CMR 20(ore EMC)

Sindrome hemoragice
01.03.2006-31.03.2006 (1 zi pe săptămână, vinerea)
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova - Clinica Pediatrie II
Titular: conf.univ.dr.Polixenia Stancu
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti, primari de pediatrie, medicină de familie, neonatologie
Nr ore curs: 15, nr ore lucr practice: 15
Creditare CMR 18,75(ore EMC)

MICROBIOLOGIE

Actualităţi privind investigaţiile virusologice în stabilirea diagnosticului şi terapiei hepatitelor virale
10.03.2006-30.03.2006
U.M.F Craiova, sediul disciplinei
Titular: prof.univ.dr Roşu Lucica
Adresabilitate. Medici rezidenţi de laborator, internişti, infecţionişti,. Pediatrii, medici de familie
Nr ore curs: 30, nr ore lucr practice: 20

Sindromul diareic acut infecţios
15.03.2006-30.03.2006
U.M.F Craiova, sediul disciplinei de Microbiologie
Titular: şef.lucr.dr.Bălăşoiu Maria
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti de laborator, medici de familie
nr ore curs: 40, nr ore lucr practice. 10

BOLI INFECÞIOASE

Actualităţi în diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor infecţioase în medicina primară
06.03.2006-11.03.2006
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „V. Babeş” Craiova
Clinica de Boli Infecţioase
Titular: Prof.dr. Augustin Cupşa
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti boli infecţioase, medicină de familie
nr ore curs: 20, nr ore lucr practice: 15
Creditare CMR 25(ore EMC)


Colposcopie şi patologia tractului genital inferior modul 2
11.03.2006-11.04.2006
Clinica I Obstetrică-ginecologie
Titular: Cornitescu Fl., N. Cernea, Tănase Florentina
Adresabilitate: medici ginecologi
nr ore curs: 48, nr ore lucr practice: 48

Planificare familială
01.03.2006-31.04.2006 (o zi pe săptămână)
Clinica I Obstetrică-ginecologie
Titular: Gheorman Valeriu
Adresabilitate: medici ginecologi
Nr ore curs: 24, nr ore lucr practice: 24

Screeningul malformaţiilor fetale
07.03.2006-28.03.2006
Clinica I Obstetrică-ginecologie
Titular: Nicolae Cernea, Liliana Novac, Stefania Tudorache
Adreasbilitate: medici de familie, ginecologi
nr ore curs. 24, nr ore lucr practice: 24
Creditare CMR 30(ore EMC)

Aspecte normale şi patologice în ginecologia adolescentei
14.03.2006-25.03.2006
Clinica I Obstetrică-ginecologie
Titular: Liliana Novac, N Cernea
Adresabilitate: medici de medicină şcolară, medici de familie
nr ore curs: 24, nr ore lucr practice: 24
Creditare CMR 30(ore EMC)

Actualităţi privind medicaţia administrată în sarcină
01.03.2006-15.03.2006
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” – Clinica II Obstetrică-ginecologice
Titular: conf.univ.dr Anca Pătraşcu, conf.univ.dr. A.A.Tica
Adresabilitate: medici de familie, medici rezidenţi şi specialişti obstetrică-ginecologie, pediatrie
Nr ore curs: 30, nr ore lucr practice: 10
Creditare CMR 37,5 (ore EMC)

NEUROLOGIE

Dispensarizarea pacienţilor cu AVC
20.03.2006-27.03.2006
Clinica de Neurologie
Titular: conf.univ.dr.Valerica Tudorică
Adresabilitate: medici de familie, rezidenţi, neurologi
nr ore curs: 15, nr ore lucr practice: 30
Creditare CMR 18,75 (ore EMC)

AVC – prevenţie primară şi secundară
06.03.2006-13.03.2006
Clinica de Neurologie
Titular: prof.univ.dr.Zaharia Cornelia
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti neurologi, medici de familie
nr ore curs: 15, nr ore lucr pr: 30
Creditare CMR 18,75 (ore EMC)

IMAGISTICÃ MEDICALÃ

Ecografie generală şi specială, pentru obţinerea atestatului de practică în ecografie
01.03.2006-01.06.2006
Spitalul Clinic nr.2 „Filantropia”
Centrul de formare în ultrasonografie
Titular: Conf dr. Enăchescu Viorelia
Adresabilitate: medici de specialităţi clinice pentru obţinerea atestatului de practică (max 30 de cursanţi)
nr ore curs: 117, nr ore lucr pr: 143

MEDICINÃ DE FAMILIE

Patologia hepatică şi biliopancreatică în practica medicului de familie
19.03.2006-21.03.2006
Spitalul Clinic nr.2 „Filantropia”
Centrul de formare în ultrasonografie
Titular: Conf dr. Enăchescu Viorelia
Adresabilitate: medici de medicină generală, medici de familie, med internă (max 15 cursanţi)
nr ore curs: 18
Creditare CMR 18(ore EMC)

Asistenţa medicală la domiciliu în practica medicului de familie
12.03.2006-14.03.2006
CMI Dr. Florea Ligia
Adresabilitate. medici rezidenţi şi specialişti med de familie, med generală
nr ore curs: 10, nr ore lucr pr: 5
Creditare CMR 12,5(ore EMC)

Practica medicului de familie
18.03.2006-25.03.2006
Spitalul Clinic nr.2 „Filantropia” – Clinica III Medicală
Centrul de formare în ultrasonografie
Titular. ªef.lucr.dr.Beznă Sorin
Adresabilitate. medici rezidenţi şi specialişti med de familie, med generală
nr ore curs: 14, nr ore lucr pr: 7
Creditare CMR 17,5(ore EMC)

MEDICINA MUNCII

Sarcinile asist. medical în asiat de medicina muncii
01.03.2006-30.03.2006
U.M.F Craiova, Facultatea de Medicină
Titular: prof.dr. Toma Ion
Adresabilitate. asistenţi medicali
nr ore curs: 30, nr ore lucr pr. 10

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!