Cursuri postuniversitare martie 2006-TÂRGU MUREª

on . . Accesări: 7028

SPECIALITÃÞI MEDICALE

MEDICINÃ INTERNÃ

Actualităţi în patologia vasculară
Prof. dr. Brassai Zoltán, şef lucr. dr. Kelemen Piroska, şef lucr. dr. Puskás Attila
Preţ: 60 euro; 30 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 6-11 martie 2006 - 15 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici specialişti,  medici de familie, medici rezidenţi
Locul desfăşurării: Biblioteca Clinicii Medicale II, Tg. Mureş

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale
Conf. dr. Laurenţiu Cozlea
Preţ: 100 euro; 40  euro - numai medici rezidenţi
Durata: 26-28 martie 2006 - 6 ore curs Adresabilitate:   medici   de   familie,   medici rezidenţi de Medicină internă, Gastro­enterologie şi Medicină de familie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Tg. Mureş

CARDIOLOGIE

Electrocardiografie pentru medicii de familie
Conf. dr. Laurenţiu Cozlea
Preţ: 100 euro
Durata: 6-12 martie 2006 - 10 ore curs, 15 ore activitate practică
Adresabilitate: medici de familie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Tg. Mureş

Ecocardiografie - curs pentru începători

Conf. dr. Minai ªtefănescu
Preţ: 300 euro; 100 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 6 martie-14 aprilie 2006 - 60 ore curs, 90 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari şi specialişti Cardiologie, medici primari şi specialişti
Medicină internă, medici cu competenţă în Ecografie generală, rezidenţi de Cardiologie
Locul, desfăşurării: Clinica  de Cardioiogie Tg. Mureş, C.B.Cv.T.

PEDIATRIE

Perfecţionare în Pediatrie
Prof. dr. loan Muntean
Preţ: 80 euro; 30 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 13-25 martie 2006 - 30. ore curs, 40 ore activitate practică
Adresabilitate: medici de familie, medici rezidenţi
Locul  desfăşurării: Clinica de Pediatrie
I Tg. Mureş

Evaluarea ecocardiografică a MCC la copil
Dr. Rodica Togănel
Preţ: 100 euro
Durata:  13-17 martie 2006 - 15 ore curs, 25 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti Pediatrie, Cardiologie pediatrică cu competenţă
în Ecocardiografie
Locul   desfăşurării: UMF - Clinica de Cardiologie Pediatrică, Tg. Mureş

Diagnosticul şi tratamentul disritmiilor la copil

Dr. Rodica Togănel
Preţ: 100 euro
Durata: 27-31 martie 2006 - 15 ore curs, 25 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti Pediatrie, Boli infecţioase, medici de familie
Locul desfăşurării: UMF - Clinica de Cardiologie Pediatrică, Tg. Mureş

ONCOLOGIE

Locul îngrijirii paliative a bolnavului cu cancer în practica medicală
Cont. dr. România Lupşa
Preţ: 200 euro; 50 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 13-17 martie 2006 - 30 ore curs
Adresabilitate: medici de orice specialitate
Locul desfăşurării: Secţia de Oncologie, Tg. Mureş

REUMATOLOGIE –FIZIOTERAPIE

Actualităţi terapeutice în Reumatologie
Prof. dr. Lia Georgescu
Preţ: 50 euro; 25 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 1-7 martie 2006 - 10 ore curs, 10 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari Reumatologie, Balneofizioterapie, Medicină internă,  medici
specialişti, rezidenţi
Locul desfăşurării: Clinica de Reumatologie, Tg. Mureş

SPECIALITÃÞI CHIRURGICALE ªl ATI

CHIRURGIE

Chirurgia laparoscopică
Prof. dr. Constantin Copotoiu
Preţ: 100 euro; 50 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 6-18 martie 2006 - 30 ore curs, 60 ore activitate practică
Adresabilitate:  medici primari, specialişti şi rezidenţi de Chirurgie generală
Locul desfăşurării: Clinica de Chirurgie  I, Tg. Mureş

Actualităţi în Chirurgia cardiacă
Prof. dr. Radu Deac
Preţ: 80 euro; 15 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 1-15 martie 2006 - 20 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate:   medici   primari,   specialişti, rezidenţi
Locul desfăşurării: Sala de demonstraţii a Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, Tg. Mureş

Urgenţe vasculare periferice

Conf. dr. Mihail Liebhart
Preţ: 50 euro; 15 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 16-31 martie 2006 - 20 ore curs, 10 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti, rezidenţi
Locul desfăşurării: Sala de demonstraţii a Clinicii de Chirurgie cardiovasculară, Tg. Mureş

Tehnici de chirurgie hepato-biliară

Prof. dr. Alexandru Boţianu
Preţ: 50 dolari; 25 dolari - numai medici rezidenţi
Durata:  13-7 martie 2006 - 10 ore curs, 25 ore activitate practică
Adresabilitate: medici rezidenţi, specialişti şi primari de Chirurgie generală
Locul sefăşuraării: Clinica Chirurgie IV, Tg Mureş

LABORATOR CLINIC, BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE, HEMATOLOGIE

Iniţiere în Medicina transfuzională
Dr. Dana-Paula Florea
Preţ: 50 euro; 30 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 20 martie-1 aprilie 2006 - 40 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi ATI
Locul desfăşurării: CRTS Tg. Mureş

INSTITUTUL DE BIOTEHNOLOGIE SZEGED (UNGARIA); CLINICILE: MEDICALA I, PEDIATRIE I, TRANSPLANT, LABORATOR CENTRAL SPITAL CLINIC DE URGENÞÃ

Actualităţi în patologia organelor hematopoietice

Prof. dr. János Jung, dr. Krenacy Tibor, dr.Krenacy László,dr- Bagdi Enikõ, prof.
dr. Egyed Zs.-lmre, conf. dr. Mihai Turcu, prof. dr. Galafteon Oltean, conf. dr. Despina Baghiu,

conf. dr. Benedek István, dr. Molnar Enikõ, dr. Bogdana Dorcioman
Preţ: 40 euro; 20 euro - numai medici rezidenţi
Durata: martie 2006 - 16 ore curs, 8 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi în specialităţile Patologie şi Oncologie
hematologică
Locul desfăşurării: UMF Tg. Mureş, Spitalul Clinic de Urgenţă

SPECIALITÃÞI DE FARMACIE

Progrese în domeniul chimioterapiei antibacteriene şi antimicotice. Noutăţi în
domeniul  antibioticelor  macrociclice  şi chimioterapicelof de sinteză
Prof. dr. Gyéresi Árpád
Preţ: 60 euro
Durata: 1-14 martie 2006 -25 ore curs

Adresabilitate: farmacişti, medici
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie, Disciplina Chimie farmaceutică

Măsuri legislative privind circulaţia şi prepararea produselor cosmetice

Prof. dr. Adriana Popovici, conf. dr. Adriana Ciurba
Preţ: 50 euro
Durata: 6-20 martie 2006 - 20 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: farmacişti
Locul desfăşurării: UMF Tg. Mureş


Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!