Cursuri postuniversitare ianuarie 2006-Cluj Napoca

on . . Accesări: 6467


 
BIOCHIMIE CLINICÃ


Hemostaza – actualităţi, aplicaţii clinice
Locul desfăşurării : Clinica Medicală I
Perioada : 09.01 – 20.01.2006
Durata (ore ) : 30 ore teorie
Cadrul didactic de predare : coordonator şef lucrări dr.Ioana Brudaşcă
Preţul cursului : 40 EURO
Adresabilitate : absolvenţi ai Fac.de Medicină,medici specialişti şi rezidenţi de laborator,hematologie,ATI,interne,cardiologie
Nr. de cursanţi: Minim 7 - Maxim 50

CARDIOLOGIE – INSTITUTUL INIMII

Ecocardiografie. Diagnostic in evaluarea bolilor cardiovasculare prin eco M, 2D, Doppler si Doppler in flux color
Curs pentru atestat de studii complementare de ecocardiografie generala
 (Curs pentru avansati)
Locul desfasurarii: Catedra de Cardiologie -Institutul Inimii
Perioada: 09.01.2006 – 03.02.2006
Durata: (ore) 4 saptamani x 5 ore/zi 
Cadrul did.de predare: coordonator Conf.dr. Daniela Bedeleanu, colaborator: Sef.l.dr. Lelia Strimbu
Pretul cursului:  200 euro
Adresabilitate: medici specialisti cardiologi, primari cardiologi, primari interne, specialisti interne, ATI, sau medicina de urgenta.
Nr.min-max de cursanti : min. 7, max.20

CENTRUL DE FORMARE ÎN ULTRASONOGRAFIE AL UNIVERSITATII DE  MEDICINA SI FARMACIE “IULIU HATIEGANU” CLUJ-NAPOCA

Ultrasonografie generală (modul I) – pt. obţinerea atestatului - formare complementară
Locul desfăşurării: Clinica Medicală I
Perioada: 9 ianuarie –18 februarie 2006 (6 săptămâni)
Durata (ore): 212 ore
Nr.ore teoretice: 46 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 80 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 6 ore
Cadre didactice de predare: coordonator -  Prof. dr. Petru A. Mircea- Medicala I, colaboratori:Prof. dr. Radu Badea, Conf. dr. Sorin Dudea, Asist. Dr. Sorin Pop, Asist. dr. Romeo Chira, Asist dr. Adrian Cătinean 
Preţul cursului: echivalentul in Lei a 250 EURO
Adresabilitate: medici specialişti cu specialităţi clinice (absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Medicină veterinară)
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 15 cursanţi, maxim - 22 cursanţi

Ultrasonografie generală – modul II
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III + Clinica Radiologică
Perioada: 16 ianuarie – 24 februarie 2006 (6 saptamani)
Durata (ore): 223 ore
Nr.ore teoretice: 57 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 80 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 6 ore
Cadre didactice de predare: coordonator: Radu Badea, colaboratori: Sorin Dudea, Dan Mihu, Angelica Chiorean, Anca Butnaru, Horaţiu Branda, Titus ªuteu, Petru Mircea., Dana Fodor, Cristina Ghervan, Sorin Crişan, Dan Rădulescu, Otilia Fufezan, Genel Sur, Aurel Bizo, Cornel Vălean, Daniela Iacob, Zeno Spârchez, Adriana Cavaşi, Tudor Vasile
Preţul cursului: echivalentul in Lei a 250 EURO
Adresabilitate: medici specialişti care urmăresc să obţină atestare de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit partea I
Nr. minim - maxim de cursanţi:  minim - 15 cursanţi, maxim - 25 cursanţi

Ecografie tiroidiană şi paratiroidiană
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Data:13 ianuarie 2006
Durata (ore): 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: coordonator: Radu Badea
colaboratori: Cristina Ghervan, Titus ªuteu, Sorin Dudea, Gabriel Andrieş
Preţul cursului: echivalentul în Lei a 50 EURO
Adresabilitate: generală
Observaţii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 5 cursanţi înscrişi

Ecografia tubului digestiv
Locul desfăşurării:Clinica Medicală III
Data : 20 ianuarie 2006
Durata (ore): 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Coordonator: Radu Badea
Colaborator: Andrada Seiceanu
Preţul cursului: echivalentul în Lei a 50 EURO
Adresabilitate: medici gastroenterologi, radiologi, chirurgi
Observaţii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 5 cursanţi înscrişi

Ecografia optimizată cu agenţi de contrast
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Data : 30 iunie 2006
Durata (ore): 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Coordonatori: Radu Badea
Colaboratori: Tudor Vasile, Horaţiu Branda
Preţul cursului: echivalentul în Lei a 50 EURO
Adresabilitate: generală
Observaţii: cursul se desfăşoară doar dacă există minim 5 cursanţi înscrişi


EPIDEMIOLOGIE

Orient
ări actuale în practica vaccinărilor.
Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie, Clinica Boli Infecţioase, str. Iuliu Moldovan, nr. 23. sau la solicitarea participanţilor la distanţă prin Internet
Perioada: ianuarie 2006 – 4 săptămâni cu 4 ore/săptămână (luni şi vineri orele 16-18)
Durata: Nr.ore teoretice: 16 ore
Nr.ore evaluare finală:2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: ªef lucrări Dr. Irina Brumboiu, colaboratori: Conferenţiar Dr. Amanda Rădulescu, Profesor Dr. I Bocşan
Preţul cursului: medici specialişti - 50 Euro, rezidenţi 20 Euro.
Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenţi epidemiologie, boli infecţioase, pediatrie, medici de familie, medici de intreprindere, medici şcolari.
Nr. minim – maxim de cursanţi: 5 – 30, dacă se depăşeşte maximul reluarea cursului la interval de 1 lună; pentru cursul la distanţă minim 10, maxim 50 cursanţi, dacă se depăşeşte maximul reluarea cursului la interval de 1 lună.
Necesar: adresa poştală pentru corespondenţă sau/ şi e-mail

FARMACOLOGIE ªI TOXICOLOGIE

Aspecte clinice şi toxicologice legate de folosirea substanţelor de abuz.
Locul desfăşurării: Sediul catedrei str. Pasteur nr.6 et 1
Perioada: 20 ian-31 ian 2006
Durata: 25 ore
Nr. ore teoretice:16
Nr. ore lucrări practice: 8
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de prdare: Coordonator: Conf dr. Buzoianu Anca Dana, Colaborator: Conf. dr. Ioana Micluţia
Pretul cursului: 20 Euro
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici rezidenţi psihiatrie şi medicină de familie, pediatri, medici de familie, medici psihiatri, psihologi.
Nr. minim – maxim de cursanţi: 5-30

INFORMATICÃ MEDICALÃ ªI BIOSTATISTICÃ

Introducere în biostatistică medicală şi informatică medicală
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală,Pasteur 6, Cluj 
Perioada: 16-29 ianuarie 2006 
Durata în ore: 40 ore teoretice 
Cadrul didactic de predare: Coordonator; prof. dr. Stefan Tigan
Colaborator: asist. Tudor Călinici, prep. Iancu Mihaela
Preţul cursului: 100 EURO în lei la cursul BNR
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, rezidenţi, medici specialişti, cercetători, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20

MEDICALA III

Actualităţi în medicina internă pentru medicii de familie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 2 ianuarie-10 februarie 2006 (o zi/săptămână)
Durata: Nr. ore teoretice: 24 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Vasile Andreica
Colaborator: Prof. d. Monica Acalovschi, Prof. dr Mircea Grigorescu, Conf. dr. Monica Lencu,
 Conf. dr. Dan Dumitraşcu, ªef lucrări dr. Paula Szanto, ªef lucrări dr. Adriana Cavaşi, ªef lucrăr
 dr. Zeno Spîrchez, ªef lucrări dr. Silviu Iobagiu
Preţul cursului: 1.00 lei noi
Adresabilitate: medici de familie
Nr. min-max de cursanţi: min 6 cursanţi max. 20 cursanţi

MEDICINA DE FAMILIE

Actualitati in cardiologie
Locul desfasurarii : Catedra Medicina de familie CDT Cluj
Perioada: 9 ianuarie – 20 ianuarie 2006
Durata ( ore): Nr.ore teoretice: 20 ore
Nr.ore stagiu sau lucrari practice: 10 ore
Nr.ore evaluare finala : 3 ore
Cadrul did.de predare: coordonator dr.Latea Luminita
Pretul cursului: 20 euro
Adresabilitate: absolventi ai FAc.de Medicina, rezidenti, specialiti medicina de familie, specialisti cardiologie.
Nt.min-max de cursanti : 7- 20

MICROBIOLOGIE

“Actualitati in evoluţia fenomenului de rezistenta bacteriana la antibiotice. Factori şi mecanisme de dobândire a rezistenţei la antibiotice. Caracterizarea fenotipică a rezistentei”
Locul desfasurarii: Catedra de Microbiologie
Perioada: 15 – 30.01.2006
Durata (ore): 40 ore:
Nr.ore curs: 20
Nr.ore activitate practică:20
Cadrul coordonator: Prof. Dr. Monica Junie, Prof. Dr Doina Matinca, colaboratori: Asist. Dr. Mihaela Ionescu , prep. Univ. Dr. Oana Serban 
Pretul cursului :60 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Medicina /Stomatologie /Farmacie, Rezidenti, medici specialisti - Medicină de Laborator, Medicină de Familie, Peidatrie, Medicină internă, Infecţioase, Epidemiologie
Nr. min-max de cursanţi: Nr. min de cursanţi 4
 
PSIHIATRIE ADULÞI

Insomniile: probleme de diagnostic şi terapie
Locul desfăşurării: Clinica Psihiatrie
Perioada: 20-30.01.2006
Durata ( ore): 15 ore, Nr.ore teoretice:14
nr. ore evaluare finala:1
Cadrul didactic de predare: cordonator: Prof.dr. Liana Fodoreanu
Preţul cursului: 100 lei noi
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de medicină, rezidenţi, medici de familie, medici specialişti psihiatri
Nr min-max de cursanti: 7-20.

Noi paradigme de diagnostic şi tratament a tulburărilor anxioase, disociative, somatoforme a neurasteniei
Locul desfăşurării: Clinica Psihiatrie (biblioteca)
Perioada: 9-14.01.2006
Durata ( ore): 12 ore
Nr.ore teoretice:6ore
nr. ore lucrări practice:4
nr. ore evaluare finala:2
Cadrul didactic de predare: cordonator: Conf.dr. Ioana Micluţia
Preţul cursului: 80 lei noi
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de medicină, rezidenţi, medici de familie, medici specialişti psihiatri, psihologie
Nr min-max de cursanti: 3-30.

SPECIALITÃÞI CHIRURGICALE

CHIRURGIE III

Curs de initiere in chirurgia laparoscopica
Locul desfasurarii: Clinica Chirurgie III
Perioada: 30.01.2006-03.02.2006
Durata : 35 ore
Cadrul didactic de predare : Coordonator : Prof. Dr. L. Vlad
Colaboratori : Conf. Dr. Iancu, Sef lucr. Dr. C. Puia, Sef lucr. Dr. D. Munteanu, As. Dr. Bala, As. Dr. Pop, As. Dr. R. Horea, As. Dr. Osian, Prep. Dr. Furcea, Dr. N. Al-Hajjar, Dr. Graur, Dr. Necula
Pretul cursului : 50 euro pentru medici primari/specialisti, 35 euro pentru medici rezidenti
Adresabilitate : rezidenti, specialisti, primari chirurgie generala
Numar maxim de cursanti : 20

CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE

Abordarea in urgenţă a mâini traumatice
Locul desfasurarii: Catedra chirurgie plastica si reparatorie
Perioada: 10.01.2006-7.02.2006
Durata Nr. ore teoretice : 20 ore
Nr. ore demonstratii practice: 40 ore
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 60 ore
Nr ore evaluare finala: 3 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonatoe :Prof. Dr. Al. V. Georgescu, colaborator : asist univ Ivan Ovidiu
Pretul cursului: 100 euro
Cursul se adreseaza : rezidentilor, medicilor specialisti chirurgie plastica, chirurgie generala, ortopedie, chirurgie infantilă
Nr max cursanti – 8

OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE I

Planificare Familială şi Contracepţie
Locul desfăşurării: Catedra Obstetrică- Ginecologie I
Perioada: 9 – 30 ianuarie 2006
Durata (ore): 50 (ore curs)
Cadrul did. de predare: Coordonator 1: Prof.Dr.F.Stamatian, Coordonator 2: Conf.Dr.Roşca Augustin
Preţul cursului: 75 euro
Adresabilitate: medici de familie, rezidenţi obstetrică-ginecologie, medici specialişti
obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: min. 5

Ecografia Doppler
Locul desfăşurării: Clinica Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 31 ianuarie -1 febr.2006
Durata (ore): 16 ore curs
Cadrul did. de predare:Coordonator 1 : Prof.Dr.
Florin Stamatian, Coordonator 2: ªef.l.Dr.Mureşan Daniel.
Colaboratori: Conf.Dr.Ona Dan
Preţul cursului: 60 euro
Adresabilitate: medici rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie, medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: min.7 – max.20

CHIRURGIE CRANIO – MAXILOFACIALA, IMPLANTOLOGIE, REABILITARE  ORALA SI URGENTE IN STOMATOLOGIE

Diagnosticul si tratamentul in durerea oro – maxilofaciala
Locul desfasurarii: Catedra de Chirurgie Cranio – Maxilofaciala, Implantologie,Reabilitare Orala si Urgente in Stomatologie a U.M.F. “Iuliu Hatieganu”, Cluj – Napoca (str. Card. I. Hossu, nr. 37, tel. 0264 – 596.291, fax 0264 – 450.300)
Perioada: 13, 20, 27 ianuarie, 10 februarie 2006
Durata (ore): 4 x 6 ore (24 ore)
Nr. ore teoretice: 4 x 5 ore
Nr. ore demonstratii practice:1 x 2 ore
Nr. ore evaluare finala: 1 x 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator – Conf. Dr. R. S. Campian
Colaboratori – As. 
Univ. Dr. Cristiana Balog, As. Univ Dr. Ondine Lucaciu
Pretul cursului: 20 E
Adresabilitate: medici dentisti si chirurgi orali si maxilofaciali (stagiari, rezidenti, specialisti)
Nr. min – max de cursanti: 10 - 30

Prevenirea infectiei cu HIV in practica stomatologica
Locul desfasurarii: Catedra de Chirurgie Cranio – Maxilofaciala, Implantologie,Reabilitare Orala si Urgente in Stomatologie a U.M.F. “Iuliu Hatieganu”, Cluj – Napoca (str. Card. I. Hossu, nr. 37, tel. 0264 – 596.291, fax 0264 – 450.300)
Perioada: 20, 27 ianuarie 2006
Durata (ore):2 x 5 ore (10 ore),
Nr. ore teoretice: 2 x 4 ore
Nr. ore evaluare finala: 1 x 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator – Conf. Dr. Lucia Hurubeanu
Colaboratori – As. 
Univ. Dr. H. Rotaru, As. Univ. Dr. Cristiana Balog
Pretul cursului: 20 E
Adresabilitate: medici dentisti si chirurgi orali si maxilofaciali (stagiari, rezidenti, specialisti)
Nr. min – max de cursanti: 10 - 30

Intervenţiile chirurgicale oro-maxilo-faciale şi stomatologice la bolnavii cu afecţiuni cardiace
Locul desfasurarii: Catedra de Chirurgie Oro – Maxilo-faciala I
Perioada: ianuarie 2006
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 4 ore
Nr. ore demonstratii practice:15 ore
Nr. ore evaluare finala: 3 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator – Prof.dr. Teofil Lung
Colaboratori – As.Univ. Ovidiu Mureşan
Pretul cursului: 50 E
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de medicină dentară, medici dentisti si chirurgi orali si maxilofaciali (stagiari, rezidenti, specialisti), rezidenţi de chirurgie dento-alveolară, rezidenţi şi specialişti cardiologie şi boli interne
Nr. min – max de cursanti: 20 – 40

Probleme muco-gingivale la adolescenţi: etiologie şi posibilităţi terapeutice
Locul cursului: catedra de odontologie-parodontologie, str.Motilor 33
Perioada:
26-29 ianuarie 2006
Durata (ore): Nr.ore teoretice:
16
Nr.ore demonstratii practice:
8
Nr.ore evaluare finala:
4
Cadrul didactic de predare: coordonator:
Conf.Dr.Alexandra Roman
Pretul cursului:
100 euro
Adresabilitate:
absolventi ai facultăţii de stomatologie, rezidenţi,, medici specialişti stomatologie generală

PROPEDEUTICÃ STOMATOLOGICÃ ªI MATERIALE DENTARE

Utilizarea sistemului belle Glass în realizarea inlay-urilor şi a dispozitivelor de contenţie a dinţilor 
Locul desfăşurării : Laboratorul de simulare al catedrei
Perioada: 14 ianuarie-11 februarie 2006
Durata: 30 ore, Din care 10 ore teoretice
4 ore demonstratii practice
13 ore lucrari practice
3 ore evaluare finala
Cadrul didactic de predare :Coordonator Conf dr. Diana Dudea
Colaboratori: ªef l. dr. Baciu Sorana, Asist. Dr. Sava Sorina, Prep.dr. Marius Manole
Pretul cursului- 100 euro
Adresabilitate: Medici primari, medici specialişti stomatologie generală, rezidenţi stomatologie generală
Nr. min-max de cursanţi-4-12
 
PROTETICA DENTARA

Titlul cursului: Tratamentul edentatiei partiale prin proteze scheletate
Locul desfasurarii: Catedra de Protetica Dentara, Str. Clinicilor nr. 32
Perioada: 13 – 14.01 2006 si 20 – 21.01.2006
Durata (ore): Nr. ore teoretice – 12
Nr. ore demonstratii practice – 12
Nr. ore stagiu sau lucrari practice – 8
Nr. ore evaluare finala – 4
Cadrul did. de predare : coordonator  Conf. Dr. Liana Lascu
colaborator:Sef.l.Dr.Mariana Constantiniuc,dr. Cecilia Bacali, dr. Anton Balog
Pretul cursului: 50 EURO
Adresabilitate: medici primari stomatologi, medici specialisti stomatologi, rezidenti stomatologie si absolventi de stomatologie
Nr. min. – max. de cursanti : 10 - 40

Solutii moderne de tratament adjunct a edentatiei partiale
Locul desfasurarii: Catedra de Protetica Dentara, Str. Clinicilor nr. 32
Perioada: 26 – 28.01 .2006 si 02 – 04.02.2006
Durata (ore): Nr. ore teoretice – 5
Nr. ore demonstratii practice – 12
Nr. ore stagiu sau lucrari practice – 23
Nr. ore evaluare finala – 2 ore
Cadrul did. de predare : coordonator - Sef lucr.Dr. Mariana Constantiniuc   colaborator - Conf.Dr. Liana Lascu 
Pretul cursului: 50 EURO
Adresabilitate: absolventi ai Fac. De Medicina dentara, rezidenti de stomatologie, stagiari de stomatologie, specialisti medicina dentara 
Nr. min. – max. de cursanti : 3 – 15

SPECIALITÃÞI FARMACEUTICE

CHIMIE FARMACEUTICA

Actualitati in cercetarea si utilizarea antimicoticelor
Locul desfasurarii: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 20 ianuarie – 30 ianuarie 2006 sau in functie de cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Conf. Dr. Tiperciuc Brindusa, Conf. Dr. Ovidiu Oniga
Pretul cursului: 2 milioane lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicina
Nr. minim de cursanti: 5

DERMATOFARMACIE-COSMETOLOGIE

Tehnologia Medicamentelor Homeopate
Locul desfăşurării: Cluj-Napoca, Catedra de Dermatofarmacie-Cosmetologie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada : ianuarie-februarie 2006
Durata (ore) : Nr. Ore teoretice : 40
Nr. Ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Suciu Gheorghe
Preţul cursului: 200 lei noi
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Farmacie , rezidenţi, specialişti, absolvenţi ai facultăii de Chimie, Biologie, ect.
Nr. Min-max: 5-30 

FARMACOGNOZIE - FITOTERAPIE

Compuşi naturali cu acţiune imunostimulentă
Locul desfăşurării: Catedra de Farmacognozie - Fitoterapie
Perioada: ianuarie-februarie 2006
Durata (ore): 40
Cadrul didactic de predare: coordonator – Conf. dr. Ilioara Oniga
colaborator – ªef lucr. dr. Daniela Benedec
Preţul cursului: 50 E
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, rezidenţi, biologi, chimişti
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
 
TOXICOLOGIE

“Expertiza toxicologică”
Locul desfăşurării: - Sediul Catedrei de Toxicologie, Str. Pasteur nr. 6 (în alte localităţi, la solicitare)
Perioada: - ianuarie-februarie 2006, în alte perioade, în funcţie de solicitări
Durata: 30 ore, din care 10 ore demonstratii practice
Numele cadrului did. de predare: Coordonator: Prof. Dr. Felicia Loghin
Colaboratori: Conf. Dr. Daniela Saveta Popa, Asist. Univ. Bela Kiss
Preţul cursului:150 lei noi
Adresabilitate: farmaciştilor şi chimiştilor care lucrează în laboratoare de toxicologie din clinici, industrie, poliţia sanitară sau în laboratoare de analize biochimice, rezidentilor
Număr minim- maxim de cursanţi: 3-25Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!