Au fost desemnate centrele universitare unde se desfăşoară examenul de rezidenţiat din 2005

on . . Accesări: 5537

Vineri 22.07.2005 a avut loc la sediul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (CNPDSB) întrunirea membrilor Comisiei comune centrale constituite in baza Ordinului comun al Ministrului Sănătaţii şi al Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 735/4588/2005, în vederea organizării şi gestionării Concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie-sesiunea 20.11.2005.

  Au participat rectorii universităţilor de medicină si reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică organizatoare, cadre universitare invitate, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei si Cercetării şi ai Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
  Au fost nominalizate centrele universitare în care sunt repartizate grupele de specialitate pentru concursul de rezidenţiat 2005 după cum urmează: Bucureşti - pentru specialităţi chirurgicale şi grupa de specialitate medicina dentară, Cluj-Napoca – pentru grupa de specialităţi medicale si grupa de specialitate medicină de familie, Craiova - pentru grupa de specialitate laborator, Târgu Mureş - pentru grupa de specialitate farmacie.
  Din comisia centrală de rezidenţiat 2005 fac parte rectorii Universităţilor de Medicinîă şi Farmacie organizatoare, reprezentanţii Direcţiei de Resurse Umane si Dezvoltare Profesională din Ministerul Sănătăţii si consilieri ai Ministerului Educaţiei si Cercetării. Preşedintele comisiei centrale

este Prof. Dr.
Mihail Coculescu, director general al CNPDSB, prorector la UMF „Carol Davila”. A fost definitivată componenta comisiilor zonale din centrele universitare organizatoare nominalizate.
  Comisia comună centrală pentru rezidenţiatul 2005 a propus, iar Ministerul Sănătăţii a acceptat, ca bibliografia de concurs să fie in totalitate în limba româna.
  Subiectele care aveau menţionate anterior bibliografie în limba engleză vor avea o traducere autorizată în limba romana din ultima ediţie a tratatului
Harrison
(ediţia XVI).Traducerile vor fi tipărite sub forma unei broşuri şi vor fi distribuite prin centrele universitare medicale.
  Nu au survenit modificări cu privire la subiectele anunţate. Concursul se va desfăşura pe baza unor teste grilă, care vor fi diferite de cele publicate anterior.
  Se vor aplica toate prevederile Legii 463/2004 începând cu absolvenţii anului universitar 2004 – 2005.
  Comisia comuna centrala pentru rezidenţiatul 2005 va informa periodic candidaţii prin comunicate de presa asupra condiţiilor de desfăşurare a Concursului de rezidenţiat in medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 20.11.2005. (Biroul de presă, MS)

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!