Ordin 1308 din 30.10.2006

on . . Accesări: 7860

Pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr.621/30.05.2006, pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului National al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România

Ministrul sanatatii publice,
În baza prevederilor Titlului XVII “Medicamentul”, art.851 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii,
Vazând referatul Directiei Farmaceutice
În temeiul prevederilor art.140, alin.2, lit.e din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul Legii nr.348/2004, privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotarârii de Guvern nr.862/2006, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
Emite urmatorul:


ORDIN


Art.I. –  Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.621/30.05.2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.3. (1) Se prelungeste valabilitatea preturilor cu ridicata maximale precum si a preturilor cu amanuntul maximale, prevazute în Catalogul National al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România editia a XIX a pâna în data de 15.11.2006.
(2) Din data de 16.11.2006 intra în vigoare preturile prevazute în editia a XX-a de catalog cu modificarile si completarile ulterioare cu valabilitate pâna în data de 31.12.2006.”

2.Dupa art.5 se introduce art.51 având urmatorul continut:
“Art.51. (1) Se mentin nemodificate preturile medicamentelor de uz uman cuprinse în Catalogul National al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România editia a XIX-a.
(2) Se completeaza Catalogul National al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România cu preturile produselor nou avizate/reavizate în perioada 1 iunie 2006 – 24 octombrie 2006;
(3) Se diminueaza, la cererea producatorului intern sau a reprezentantei farmaceutice, nivelul existent al preturilor produselor cuprinse în Catalogul National al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România.
(4) Se exclud din Catalogul National al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România produsele ce nu mai pot fi mentinute în circuitul terapeutic conform art.730, alin. (9)  din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, sau dupa caz, la cererea producatorului intern sau a reprezentantei farmaceutice.”
 3.Dupa articolul 8 se introduce articolul 81, cu urmatorul continut:
“Art. 81. Prevederile prezentului ordin intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2006.”

Art.II. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL SANATATII,
EUGEN NICOLAESCU

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!