Ordin 352 din 10.08.2006

on . . Accesări: 4085

Avand in vedere H.G. nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile comune Internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contribute personala, pe baza de prescriptie medicala, Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 678/2006 pentru aprobarea listei medicamentelor la care se stabileste pret de referinja si pentru stabilirea pretului de decontare al acestora si Referatul de aprobare al Medicului sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. IV/D/130/09.08.2006.

In temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Anexele 1B, 1C si 2A la Ordinul presedintelui C.N.A.S. nr. 268/15.06.2006 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
*Anexa 1B – Sublista B conform Anexei 1 la prezentul ordin;
*Anexa 1C – Sublista C conform Anexei 2 la prezentul ordin;
*Anexa 2A conform Anexei 3 la prezentul ordin.
ART. 2
Presedintii – directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a pune in aplicare si de a respecta prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la adresa www.cnas.ro.
ART. 4
Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 14.08.2006.

Presedintele Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu

 

Click aici pentru vizualizarea anexelor prezentului ordin

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!