Cursuri postuniversitare luna noiembrie-Cluj Napoca

on . . Accesări: 7678

NEONATOLOGIE

Program de reanimare neonatală

Locul desfăşurării: Catedra de Neonatologie
Perioada: 7-12 noiembrie 2005
Durata: 15 ore teoretice, 15 ore practice, 2 evaluări
Cadre didactice: coordonator-Conf. Dr. Gabriela Zaharie; colab. Dr. Ligia Blaga, Dr. Sorin Andreica, Dr. Melinda Mátyás
Preţ: 50 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de medicină, medici de familie, rezidenţi şi specialişti Neonatologie, Pediatrie, Neurologie pediatrică, Obstetrică
Nr. min-max de cursanţi: 5-25

Manopere şi îngrijiri în neonatologie
Locul desfăşurării: Catedra de Neonatologie
Perioada: 21-25 noiembrie 2005
Durata: 10 ore teoretice, 10 ore demonstraţii practice, 2 evaluări
Cadre didactice: coord. Conf. Dr. Gabriela Zaharie, colab. Dr. Ligia Blaga, Dr. Sorin Andreica, Dr. Melinda Mátyás
Preţ: 35 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai colegiilor de nursing, asistenţi medicali
Nr. min-max de cursanţi: 5-25

ONCOLOGIE

Curs practic de radioterapie pentru tehnicieni
Locul desfăşurării: Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chhiricuţă” Cluj Napoca
Perioada: 5 noiembrie-3 decembrie 2005 (1 zi/săpt)
Durata: 10 ore teoretice, 18 ore demonstraţii practice, 2 evaluări finale
Cadre didactice: coordonator - cont. dr. Valentin Cernea; colaboratori - prof. dr. Viorica Nagy, ªef lucr. dr. R.Tănăsescu, Asist. univ. dr. O. poza, Asist. univ. dr. G. Kacso, dr. Dana Cernea, Fiz. dr. losif Chereji, fiz. Aurel Chis, Fiz. Victor Bogdan, Fiz. Edina Szilagyi
Preţ: 50 RON
Adresabilitate: tehnicieni de Radioterapie
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-15

PEDIATRIE

Bolile lizozomale: diagnostic, tratament, profilaxie
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I
Perioada: 10-13 noiembrie 2005
Durata: 16 ore teoretice + 8 ore practice
Cadre didactice: coordonator - prof. dr.  Paula Grigorescu-Sido; colaboratori: Dr. Camelia Al-Khzouz, Dr. Victoria Creţ, Dr. Carmencita Lucia Deneş
Preţi: 50Euro
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, specialişti - Pediatrie, Genetică medicală,  Medicină de familie, Endocrinologie
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-10

Actualităţi in alimentaţia şi nutriţia sugarului şi copilului; alergiile şi intoleranţele alimentare
Locul desfăşurării: Catedra Pediatrie I
I, UMF „luliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Perioada: 7-27 noiembrie 2005
Durata (ore): 10 ore curs/săptămână, total 30 de ore curs + prezentări de cazuri, evaluare finală: 2
Cadre didactice: coordonator - prof. dr. N. Miu; colaboratori -Conf. dr, Lucia Slăvescu, ªef lucr. dr. Gabriela Panga
Preţul cursului: 100 RON

Adresabilitate: medici de familie, medici şcolari, medici specialişti Pediatrie
Nr. de cursanţi: 7


Antibioterapia în practica medicală pediatrică
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Baia-Mare
Perioada: 7-25 noiembrie 2005
Durata (ore): 10 curs/săptămână, total 20 curs, evaluare finală: 2
Cadre didactice: coordonator - prof. dr. Nicolae Miu; colaboratori - ªef lucr. dr. Mircea Mârgescu, Asist. univ. dr. Militaru Mihai
Preţ: 70 RON
Adresabilitate: medici de familie, medici specialişti
Nr. de cursanţi: 10

Antibioterapia şi antiinflamatoarele nesteroidiene în practica pediatrică
Locul desfăşurării: Catedra Pediatrie II, UMF „luliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Perioada: 27 noiembrie - 10 decembrie 2005
Durata (ore): 10 curs/săptămână, total 20 curs, evaluare finală: 2
Cadre didactice: coordonator - Prof. dr. Nicolae Miu; colaboratori - ªef lucr. dr. Mircea Mârgescu, asist. univ. dr. Mihai Militaru
Preţul cursului: 70 RON
Adresabilitate: pentru farmacişti (înţelegere cu Colegiul Farmaciştilor Cluj)    
Nr. de cursanţi: 7

PSIHIATRIE ADULÞI

Actualităţi în diagnosticul şi terapia tulburării afec­tive bipolare
Locul desfăşurării: Clinica Psihiatrie (bibliotecă)
Perioada; 7-26 noiembrie 2005
Durata: 18 ore teoretice: 4 de stagiu; evaluare finală: 2
Cadrul didactic: coordonator - Conf. dr. Ioana Micluţia
Preţ: 200 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, medici de familie, medici specialişti psihiatri
Nr. min.-max. de cursanţi: 3-30

PSIHIATRIE PEDIATRICÃ

Tehnici psihologice de diagnostic şi intervenţie în clinică
Locul desfăşurării: C!inica-de Psihiatrie Pediatrică
Perioada: (weekend) 17-27 noiembrie 2005, sau 27 ianuarie
- 4 februarie 2006, sau 23 iunie - 1 iulie 2006
Durata (ore): teoretice 30
Cadrul didactic: coordonator - psiholog dr. Sempronia Filipoi
Preţul cursului: 150 lei noi
Adresabilitate: psihologi, medici pediatri, medici de familie,
rezidenţi, specialişti psihopedagogi, sociologi clinicieni
Nr. min.-max. de cursanţi: 7-15

PSIHOLOGIE ªl PEDAGOGIE MEDICALÃ

Repere actuale în studiul personalităţii
Locul desfăşurării: Amfiteatrul de Neurologie

Perioada: 2-20 noiembrie 2005
Durata (ore): 30 teoretice; 15 demonstraţii practice; evaluare finală: 5
Cadre didactice: coordonator - Prof. dr. Doina Cozman; colaborator - ªef lucr. dr. Horia Coman
Preţ: 30 euro
Adresabilitate: medici rezidenţi, medici specialişti Psihiatrie, psihologi clinicieni
Nr. min.-max. de cursanţi: 15-30

Noi metode radioimagistice în explorarea medicală
Locul desfăşurării: Catedra de Radiologie
Perioada: noiembrie 2005 şi mai 2006
Durata (ore): teoretice: 28; demonstraţii practice: 7 stagiu sau lucrări practice: 7; evaluare finală: 3
Cadre didactice: coordonator - prof. dr. Silviu Sfrangeu; colaboratori - prof. dr. Mihai Covalcic, dr. Dan Vasilescu, dr. Iulian ªerb, ing. Cristinel Marincaş
Preţ: 15 euro
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti, absolvenţi ai altor facultăţi
Nr. min.-max. de cursanţi: 7-15

Management organizaţional în Sănătate Publică
Locul desfăşurării: sediul catedrei (sţr. Băiţa nr. 1)
Perioada: noiembrie 2005 (joi, vineri, sâmbătă, duminică – 8 ore/zi, după structură modulară)
Durata (ore): 32 teoretice
Cadre didactice: coordonator - conf. dr. Cristina Borzan; colaboratori - şef lucr. dr. Floarea Mocean, asist. univ. dr. Crenguţa Petrişor, asist. univ. dr. Florina Gabor Harosa
Preţ: 80 USD
Adresabilitate: personal cu studii  superioare  (medici, farmacişti, economişti, jurişti etc.) care lucrează în sfera serviciilor de sănătate; toate specialităţile medicale
Nr. de cursanţi: minimum 15

ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVÃ

Actualităţi în insuficienţa respiratorie acută.
Suportul ventilator în TI
Locul desfăşurării: Catedra ATI, Spitalul Clinic de Adulţi (str. Croitorilor nr. 19-21, Cluj-Napoca)
Perioada: 21-25 noiembrie 2005
Durata (ore): 35 teoretice
Cadre didactice: coordonator - şef lucr. dr. Claudiu Zdrehus; colaborator - şef lucr. dr. Constantin Bodolea
Preţ: echivalentul în Iei a 35 euro
Adresabilitate: medici rezidenţi şi specialişti ATI
Nr. min.-max. de cursanţi: 2-7


Informaţii suplimentare la d-na Mihaela Rusu, secretar la Prorectoratul didactic
tel. 0264-59 72 56 / int.112
www.umfcluj.ro

www.umfcluj.ro

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!