Cursuri postuniversitare mai 2006-CRAIOVA

on . . Accesări: 7494

  FIZIOPATOLOGIE CLINICÃ

Modularea terapeutică a mecanismelor moleculare implicate în producerea perturbărilor metabolico-funcţionale, la bolnavii critici. Date actuale de fiziopatologie clinică.
Mai-Iunie 2006
Titular: Prof. Dr.
Maria Vrabete.
Loc de desfăşurare:
U.M.F. Clădirea Nouă, Sediul disciplinei
adresabilitate: Doctoranzi, fiziopatologie, chirurgie, anestezie, terapie intensivă, medici rezidenţi din aceeaşi specializare
nr ore curs: 16, nr ore stagiu practic: 8
puncte EMC: 20

Fiziologie şi fiziopatologia efortului fizic
Mai-Iunie 2006
Titular ªef lucr. Dr. Dănoiu Suzana
Loc de desfăşurare:
Disciplina Fiziopatologie Facultatea de Medicină.
adresabilitate: Toate categoriile de medici
nr ore curs: 10, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC: 12,5

MEDICINÃ INTERNÃ

„Terapia nutriţională în bolile digestive“

22–26.05.2006
(5 zile intensiv)
Titular: Conf. univ. Dr. Mitrut Paul
loc de desfăşurare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova – Clinica a II-a Medicală
adresabilitate:
Medici de familie, medici specialişti boli infecţioase, medicină internă, medici rezidenţi medicină internă, boli de nutriţie şi metabolice
nr ore curs: 5x2, nr ore stagiu practic: 5x2
puncte EMC: 12,5

Afectarea pleuropulmonară în colagenoze
08-22.05.2006
Titular Conf.univ.dr. Marinela Beznă
loc de desfăşurare: Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova.
adresabilitate: Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova.
nr ore curs: 20, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC: 25

CARDIOLOGIE

Electrocardiografie teoretică şi practică
01.05-31.05.2006
Titular Conf.univ.dr. Vasile Ileana,Asist.univ. Ionescu Reanina
Loc de desfăşurare: Spitalul Municipal Filantropia, Clinica Med. II
adresabilitate: Medici de familie şi de medicină generală, medici rezidenţi
nr ore curs: 16, nr ore stagiu practic: 16
puncte EMC: 20

DIABET ªI BOLI DE NUTRIÞIE

Principii de dietă
01-31.05.2006
Titular Conf.univ.dr. Dincă Mihaela
loc de desfăşurare: Spitalul Municipal Filantropia, Clinica Med. II
adresabilitate. Medici de familie şi de medicină generală, medici rezidenţi
nr ore curs: 20, nr ore stagiu practic: 16
puncte EMC: 25

FTIZIOLOGIE

Epidemiologia tabagismului, Consecinţele consumului de tutun, programe de abandonare a fumatului, tehnici farmacologice ale sevrajului.
22-26.05.2006
Loc de desfăşurare: : Spitalul Clinic “Victor Babeş” Craiova
nr ore curs: 20, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC: 25

REUMATOLOGIE

Ghid terapeutic în boala artrozică
01-15.05.2006
Titular Prof.univ.dr. Paulina Ciurea.
loc de desfăşurare: Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova.
adresabilitate: Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova.
nr ore curs: 20, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC: 25

HEMATOLOGIE CLINICÃ-IMUNOLOGIE

Actualităţi în sindromul limfoproliferativ
08-13.05.2006
Titular Prof.univ.dr. Mihail Badea
Loc de desfăşurare: Spitalul Municipal Filantropia, Clinica de Hematologie
adresabilitate: Medici rezidenţi, specialişti, primari de familie, interne, hematologie, medicină de laborator
nr ore curs: 20, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC: 25

PEDIATRIE

Infecţiile de tract urinar la copil
04-25.05.2006
o zi/săptămână, vinerea
Titular: Conf.univ.Dr. Polixenia Stancu
Loc de desfăşurare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova
Cl. Pediatrie II
Adresabilitate: Medici de familie, medici rezidenţi, medici specialişti pediatri
nr ore curs: 16, nr ore stagiu practic: 8
puncte EMC: 20

Artrita reumatoidă juvenilă – actualităţi
04-25.05.2006, o zi/săptămână, vinerea
Titular: ªef.lucr.Dr. Cristina Singer
loc de desfăşurare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova
Cl. Pediatrie II
adresabilitate: Medici de familie, medici rezidenţi, medici specialişti pediatri
nr ore curs: 16, nr ore stagiu practic: 8
puncte EMC: 20

BOLI INFECÞIOASE

Infecţiile respiratorii joase
08-12.05.2006
Titular : ªef lucrări dr. Valentina Ionescu
Colaborator: conf. univ. dr. Iulian Diaconescu
Loc de desfăşurare: Clinica de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumo-ftiziologie «V. Babeş ». Craiova
adresabilitate: Medici rezidenţi,medici de familie, specialişti boli infecţioase
nr ore curs: 12, nr ore stagiu practic: 12
puncte EMC: 15

MEDICINÃ DE FAMILIE

Valoarea comparativă a explorărilor imagistice în patologia pulmonară
10-17.05.2006
Titular: ªef lucrări dr. Beznă Sorin
loc de desfăşurare: Clinica III Medicală
Centrul de formare în ultrasonografie – Spitalul clinic nr. 2 Filantropia
adresabilitate: Med. rezidenţi şi specialişti MG şi MF
nr ore curs: 14, nr ore stagiu practic: 7
puncte EMC: 17,5

Elemente practice de diagnostic şi tratament în patologia pacientului vârstnic
12-30.05. 2006
Titular: Conf. univ. dr. Viorel Nicu Pârvulescu, Dr.Puşa Bărbulescu medic primar geriatrie gerontologie
loc de desfăşurare: Spitalul Clinic nr. 2 Filantropia

adresabilitate: Med. rez si spec.MF, MI, MG, geriatrie, gerontologie, alte spec.
nr ore curs: 30, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC: 37,5


MEDICINA MUNCII

Metodologia evaluării riscului profesional la locurile de muncă
01.05-30.06.2006
Titular: Prof.dr.Toma Ion
loc de desfăşurare: Fac. Medicină
adresabilitate: Med. Med. Muncii, chimişti, fizicieni, psihologi, ingineri cu sarcini în supravegherea cond. de muncă
nr ore curs: 50, nr ore stagiu practic: 40
puncte EMC: 60

MEDICINÃ FIZICÃ ªI RECUPERARE

Tendinţe actuale în tratamentul afecţiunilor neurologice periferice
08-19.05. 2006
Titular Prof.univ.dr. Roxana Popescu.
Loc de desfăşurare: Sala didactică Catedra Medicină Fizică şi Recuperare.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr 1 Craiova.
adresabilitate: Medici rezidenţi
Medici de familie
Medici specialişti Medicină Fizică şi Recuperare.
nr ore curs: 20, nr ore stagiu practic: 10
puncte EMC. 25

FACULTATEA DE MEDICINàDENTARÃ

FIZIOLOGIE

Fziologie orală
mai 2006
Conf. univ. dr. Râcă Gheorghe
Loc de desfăşurare: UMF Craiova
adresabilitate: Medici rezidenţi specialişti Medicină Dentară
nr ore curs: 4

Fiziologia articulaţiei temporomandibulare (ATM). Disfuncţiile ATM.
mai 2006
Conf. univ. dr. Râcă Gheorghe
Loc de desfăşurare: UMF Craiova
adresabilitate: Medici rezidenţi specialişti Medicină Dentară, Reumatologie
nr ore curs: 4
puncte EMC: 4

FACULTATEA DE MOAªE ªI ASISTENÞÃ MEDICALÃ

ANATOMIE

Bazele anatomice şi func\ionale în fiziokinetoterapie
15-22.05.2005
ªef lucr. Dr.
Maria Daniela Nica
Loc de desfăşurare: UMF Craiova
adresabilitate:
Medici de familie, Fiziokine-toterapeuţi, Kineto-terapeuţi
nr ore curs: 12, nr ore stagiu practic: 12

IGIENÃ-SÃNÃTATE PUBLICÃ

Metodologia de evaluarea starii de nutriţie individuale şi colective
05-12.05.2006
titular: Sef lucr.Dr. Hurezeanu Adriana
Loc de desfăşurare: U.M.Fcraiova
adresabilitate: - Asistenţi medicali generalişti
-medicii de familie
-medicii cu competenţa în medicina şcolară
-medicii specialisti în specialitatea
igiena
nr ore curs: 8, nr ore lucrări practice: 8
puncte EMC: 10

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!