Cursuri postuniversitare mai 2006-TÂRGU-MUREª

on . . Accesări: 5437

 
CARDIOLOGIE


Ecocardiografie transesofagiană

Conf. dr. Mihai ªtefănescu
Preţ: 150 euro
Durata: 8-19 mai 2006 - 20 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari şi specialişti Cardiologie, medici primari şi specialişti
Medicină internă, medici cu competenţă în Ecocardiografie
Locul desfăşurării: Secţia clinică de Cardioiogie intervenţională Tg. Mureş, C.B.Cv.T.

PEDIATRIE

Pediatria la zi (curs în deplasare în jud. Harghita)
Prof. dr. loan Muntean
Preţ: 80 euro
Durata: 15-20 mai 2006 - 30 ore curs
Adresabilitate: medici de familie, medici specialişti
Locul desfăşurării: jud. Harghita

BOLI INFECÞIOASE

Actualităţi în clinica şi tratamentul infecţiei cu HIV
Prof. dr. Rodica Pascu

Preţ: 80 euro; 40 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 1 mai-15 iunie 2006 - 30 ore curs, 6 ore activitate practică
Adresabilitate: rezidenţi, specialişti, medici deMedicină generală, Medicină de familie
Locul desfăşurării: Clinica de Boli infecţioase I, Tg. Mureş

MICROBIOLOGIE

Farmacorezistenţa bacteriană - meca­nisme şi implicaţii practice
Dr. Felicia Toma
Preţ: 30 euro; 20 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 8-21 mai 2006 - 20 ore curs, 10 ore activitate practică
Adresabilitate: medici rezidenţi şi specialişti Medicină de laborator, Medicină de familie, Boli
infectioase, Pediatrie, Medicină internă
Locul desfăşurării: Disciplina de Microbiologie, UMF Tg. Mureş

MEDICINÃ LEGALÃ

Actualitatea unor expertize medico-legale
Conf. dr. Hecser László
Preţ: 60 dolari
Durata: 12-15 mai - 8 ore curs
Adresabilitate: medici de Medicină generală, Medicină de familie
Locul desfăşurării: Institutul de Medicină Legală Tg. Mureş

TEME ÎN COLABORARE INTERDISCIPLINARÃ ªl INSTITUÞIONALÃ

PSIHIATRIE -TIMIªOARA, CLUJ

Introducere în studiul personalităţii normale şi patologice
Prof. dr. Aurel Nireşţean, prof. dr. Mircea Lăzărescu, prof. dr. Mircea Dehelean - UMF
Timişoara, prof. dr, Doina Coşman – UMF Cluj-Napoca
Preţ: 100 euro; 75 euro - numai medici rezidenţi
Durata: 1-15 mai 2006 - 40 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi ani terminali
Locul desfăşurării: Clinica de Psihiatrie II, UMF Tg. Mureş

SPECIALITÃÞI DE FARMACIE

Actualităţi în Fitoterapie
Conf. dr. Sigrid Eşianu, şef lucr. dr. Varga Erzsébet, prof. cons. dr. Csedõ Carol
Preţ: 30 euro
Durata: 15-29 mai 2006 - 40 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: farmacişti, medici
Locul desfăşurării: UMF Tg. Mureş

Noutăţi în domeniul managementului, marketingului si legislaţiei farmaceutice
Conf. dr. Ladislau Rosenberg, şef lucr. dr. Marius Măruşteri
Preţ: 50 euro
Durata: 8-21 mai 2006 - 20 ore curs, 20 ore activitate practică
Adresabilitate: farmacişti din sectorul privat, reprezentanţi medicali ai firmelor de import şi
de distribuţie a medicamentelor
Locul desfăşurării: UMF Tg. Mureş sau la locul cerut de cursanţi

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!