Cursuri postuniversitare decembrie 2005-Cluj Napoca

on . . Accesări: 4360


MEDICALÃ  III

Endoscopie digestivă superioară diagnostică şi terapeutică
Perioada: 5 decembrie-16 decembrie 2005
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Durata: Nr. ore teoretice: 12 ore,
Nr. ore demonstraţii practice: 40 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:
Nr. ore evaluare finală: 52 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator Prof. dr. Oliviu Pascu
Colaboratori:  ªef lucrări dr. Marcel Tanţău, ªef lucrări dr. Silviu Iobagiu, Asist univ dr. Andrada Seicean, Dr. Fritz Nelis (Olanda)
Preţul cursului: 150 €
Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenţi în gastroenterologie, interne şi chirurgie
Nr. min-max de cursanţi: 4-12 cursanţi

MEDICINA MUNCII

“Monitorizarea condiţiilor de muncă şi a stării de sănătate”.
Perioada: 07.11.-11.11.2005 (Alba), 05.12.-09.12.2005 (Bistriţa), 23.01.-27.01.2006 (Cluj).
Locul desfăşurării: în deplasare: Cluj, Alba, Bistriţa.
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
 Nr. ore demonstraţii practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 6
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Aristotel Cocârlă, colaborator: dr. Armand Râjnoveanu
Preţul cursului: 100 Euro.
Adresabilitate: medici specialişti de medicina muncii, medici de familie cu competenţă în medicină de întreprindere
Număr minim-maxim de cursanţi: 20-40.

PEDIATRIE II

Atestat de competenţă în Endoscopie digestivă pediatrică
Perioada: 01.12.2005–31.03.2006
Locul desfăşurării: Catedra Pediatrie II Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Durata totală 4 luni
Durata (ore): 150 ore şi pregătire practică în endoscopie 
Cadrul did. de predare:  Coordonator Prof. Dr. N. Miu
Colaboratori: ªef lucr.Dr. Daniela ªerban, ªef lucr.Dr. Pîrvan Alexandru
Preţul cursului: 400 Euro la cursul zilei
Adresabilitate: medici specialişti şi medici primari pediatri.
Nr. minim cursanţi: 5

CONDIÞII DE ÎNSCRIERE:
Categoria profesională căreia i se adresează programul (specialitatea: Pediatrie, vechimea în specialitate: minim 3 ani, programe de perfecţionare anterioare: cel puţin un curs de endoscopie digestivă);
Condiţii legate de numărul minim de participanţi admişi în serie: 5.

CHIRURGIE II

Tehnici chirurgicale in chirurgia vasculara
Perioada: 12 – 16 decembrie 2005;

Locul de desfasurare: Clinica Chirurgie II
Durata (
Ore): Nr. ore teoretice: 15
Nr. ore demonstratii practice (Disectii): 10
Nr. ore stagiu sau lucrari practice (Operatorii): 20
Nr. ore evaluare finala: 3
Numele cadrului did.de predare: Coordonator Prof. Dr. A. Andercou
Colaboratori: Conf. Dr. Nadia Schmidt, Sef lucr. Dr. O. Andercou, Sef lucr. Dr. A. Avram
Pretul cursului: absolventi si mediici rezidenti – 50 Euro, medici specilaisti – 100 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina Generala, rezidenti in specialitatile: chirurgie generala, chirurgie vasculara, ortopezi, chirurgie plastica, chirurgie buco-maxilo-facilala, alte specialitati chirurgicale (O.R.L., Oftalmologie, Ginecologie)
Nr. minim – maxim de cursanti: 8 - 14

CHIRURGIE CRANIO – MAXILOFACIALA, IMPLANTOLOGIE, REABILITARE  ORALA SI URGENTE IN STOMATOLOGIE

Introducere in stomatologia geriatrica
Perioada: 18, 25 noiembrie, 9 decembrie 2005
Locul desfasurarii: Catedra de Chirurgie Cranio – Maxilofaciala, Implantologie,Reabilitare Orala si Urgente in Stomatologie a U.M.F. “Iuliu Hatieganu”, Cluj – Napoca (str. Card. I. Hossu, nr. 37, tel. 0264 – 596.291, fax 0264 – 450.300)
Durata (ore): 3 x 4 (12 ore)
Nr. ore teoretice: 3 x 3
Nr. ore demonstratii practice: 1 x 1
Nr. ore evaluare finala: 1 x 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator – Conf. Dr. R. S. Campian
Colaboratori – As. 
Univ. Dr. Cristiana Balog, As. Univ. Dr. Ondine Lucaciu
Pretul cursului: 20 E
Adresabilitate: medici dentisti si chirurgi orali si maxilofaciali (stagiari, rezidenti, specialisti)
Nr. min – max de cursanti: 10 - 30

SPECIALITÃÞI FARMACEUTICE

ANALIZA MEDICAMENTULUI

Rolul farmacistului
în asistenţa primară de sănătate
Perioada: decembrie 2005
Locul de desfasurare: Catedra Analiza Medicamentului,str. Louis Pasteur nr 6, et II
Durata (ore): 20
Cadru didactic de predare: coordonator: prof.dr. Marius Bojita 
colaborator: asist. univ. Codruţa Maier, asist. univ. Lucia Rus
Pretul cursului:30 euro,15 euro pentru preparatori, rezidenti, doctoranzi cu frecvenţă
Adresabilitate: farmacişti, rezidenţi, medici
Nr. min – max cursanţi: 10-50

FARMACOGNOZIE - FITOTERAPIE

Fitoterapia în afecţiuni hormonale
Perioada: noiembrie-decembrie 2005
Locul desfăşurării: Catedra de Farmacognozie - Fitoterapie
Durata (ore): 25
Cadrul didactic de predare: coordonator – Conf. dr. Ilioara Oniga,
colaborator – ªef lucr. dr. Daniela Hanganu
Preţul cursului: 30 E
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, rezidenţi, biologi, chimişti
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30

TOXICOLOGIE

“Interacţiuni medicamentoase şi implicaţiile lor clinice”
Perioada:- noiembrie-decembrie 2005, în alte perioade, în funcţie de solicitări
Locul desfăşurării:- Sediul Catedrei de Toxicologie, Str. Pasteur nr. 6, în alte localităţi, la solicitare
Durata: 24 ore curs teoretic
Numele cadrului did. de predare: Coordonator: Prof. Dr. Felicia Loghin,
Colaborator: Conf. Dr. Daniela Saveta Popa
Preţul cursului: 120 lei noi
Adresabilitate: absolvenţilor Facultăţilor de farmacie sau medicină
Număr minim- maxim de cursanţi: 3-25

FARMACOLOGIE ªI TOXICOLOGIE

Medicamente antiinflamatoare
Perioada : Noiembrie-Decembrie. 2005
Locul desfăşurării :Catedra de Farmacologie şi Toxicologie, str. L. Pasteur, nr. 6
Durata ( ore ): 25 ore teoretice
Cadrul did. de predare : coordonator Prof. Dr. Vl. ªandor
Preţul cursului : 20 EURO
Adresabilitate : absolvenţi ai Fac. de Medicină / Stomatologie / Farmacie, rezidenţi, specialişti – medicină internă, boli infecţioase, alergologie, etc.
Numar min – max de cursanţi: 5 – 20

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!