Sesiunea de înscriere la cea de a 2-a specialitate în regim cu taxă

on . . Accesări: 5758

dr-tanara.jpgÎn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare privind organizarea si finantarea rezidentiatului, posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati, în regim cu taxa. Programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa se efectueaza cu frecventa si asigura acelasi nivel si aceeasi calitate a pregatirii de specialitate ca si programul de rezidentiat în specialitatea respectiva. Stagiile de pregatire efectuate în prima specialitate, similare ca durata si continut, care se regasesc în curriculum-ul de pregatire al celei de a doua specialitati, se echivaleaza.

Echivalarea se face de catre institutiile de învatamânt superior medical care organizeaza program de rezidentiat în specialitatea respectiva. Echivalarile vor fi transmise Ministerului Sanatatii, care va stabili durata si modulele necesare finalizarii pregatirii. Numarul de locuri pe institutii de învatamânt medical superior si specialitati aprobat pentru înscrierea la programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa, din sesiunea septembrie 2011, este afişat pe site-ul MS. Institutiile de învatamânt medical superior, în perioada 01.09.2011–06.09.2011, vor afisa locurile pe specialitati aprobate pentru efectuarea pregatirii în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa, cu mentionarea coordonatorilor programului de pregatire.

În perioada 07.09.2011–13.09.2011, cei interesati se vor adresa institutiilor de învatamânt medical superior pentru obtinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregatire. În masura în care, pentru o anumita specialitate, numarul solicitarilor va depasi numarul locurilor acordate, coordonatorul programului de pregatire va organiza test de selectie. Candidatii care se claseaza în limita numarului de locuri aprobate, vor primi avizul de înscriere la acest program.

Dosarele de înscriere la programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa se vor depune la Ministerul Sanatatii, sediul din str. George Vraca nr. 9, în perioada 14.09.2011-23.09.2011 si vor cuprinde:
    cerere de înscriere, în care se va preciza: numele si prenumele, locul actual de munca si tipul de contract de angajare, specialitatea actuala, specialitatea pentru care se doreste înscrierea, precum si date de contact (nr. telefon, e-mail);
    acordul angajatorului de participare la programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa, cu precizarea specialitatii si a centrului universitar de pregatire. Unitatile sanitare publice vor preciza, în adresa, modul de încadrare si retribuire pe aceasta perioada, precum si stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadrati vor declara pe proprie raspundere acest statut;
    avizul de înscriere la programul de pregatire eliberat de rectorat, dupa caz, decanat;
    xerocopia certificatului de medic specialist;
    xerocopia avizului de libera practica sau certificatului de membru al organizatiei profesionale respective;
    certificat medical de sanatate tip A 5;
    xerocopie dupa actul de identitate B.I./C.I.;
    xerocopia documentelor privind schimbarea numelui, daca este cazul;
    angajament de plata privind taxa de participare la programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa aprobata prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 973/4592/2010;

Pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, la data de 30.09.2011 se vor afisa, pe institutii de învatamânt superior medical si specialitati, listele celor admisi la programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa. Programul de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa va începe la data de 03.10.2011, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de baza. Durata de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa este cea prevazuta de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1509/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!