Examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare - dosar de înscriere

on . . Accesări: 5225

dosar.jpgMinisterul Sanataţii organizeaza la data de 21 septembrie 2011 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisi si farmacisti. Înscrierile pentru examenul de obţinere a atestatului în Ultrasonografie generala se fac în aceeasi perioada la direcţiile de sanatate publica din centrele universitare în care s-a facut pregatire pentru obţinerea acestui atestat, respectiv: Bucuresti, Constanţa, Cluj, Craiova, Iasi, Oradea, Sibiu, si Timisoara.

Dosarul de înscriere trebuie să cucerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum si centrul universitar medical în care se doreste susţinerea examenului, conform pregatirii efectuate (se va menţiona data si locul nasterii – necesare eliberarii atestatului, precum si un numar de telefon de contact).
- copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;
- copii dupa documentele de schimbare a numelui (daca este cazul);
- copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil avizat pentru anul în curs în condiţiile prevazute de Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- copie dupa actul de identitate (BI/CI);
- certificate din care sa rezulte absolvirea cursurilor de pregatire, eliberate de autoritaţile competente, conform celor prevazute pentru fiecare atestat (copii xerox). Pentru medicii specialisti care au efectuat pregatirea ca modul obligatoriu în rezidenţiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum si a primei pagini a carnetului.
- adeverinţe sau caracterizari care sa ateste efectuarea stagiilor practice si a numarului de examinari prevazute pentru fiecare tip de atestat ( daca este cazul);
- pentru atestatele care se pot obtine numai ulterior unei pregatiri confirmate printr-un alt atestat/competenţa, (ex: asistenţa medicala de urgenţa pentru structurile de primiri urgenţe, ecocardiografie transesofagiana, IRM, endoscopie digestiva terapeutica, chirurgie laparoscopica nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor depune copie xerox dupa atestatele/competenţele menţionate la punctele respective;
- adeverinţa de la locul actual de munca din care sa reiasa funcţia si gradul profesional, cu menţionarea specialitaţii si a numarului ordinului de confirmare în gradul profesional;
- chitanţa de plata taxei de 400 de lei achitata cu mandat postal în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar- Ministerul Sanataţii, adresa: str. Cristian Popisteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru corespondenta se va mentiona Taxa examen atestate.

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!