Dosar de însciere pentru obţinerea atestatelor de studii complementare

on . . Accesări: 3330

document.jpgMinisterul Sănătăţii organizează la data de 28 septembrie 2010 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare. Dosarele de examen pentru toate categoriile de atestate vor cupeinde: cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum şi centrul universitar medical în care se doreşte susţinerea examenului, conform pregătirii efectuate (se va menţiona data şi locul naşterii – necesare eliberării atestatului, precum şi un număr de telefon de contact);

-copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;
-copii după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);
-copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil avizat pentru anul în curs în condiţiile prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-copie după actul de identitate (BI/CI);
-  certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, eliberate de autorităţile competente, conform celor prevăzute pentru fiecare atestat (copii xerox). Pentru medicii specialişti care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu în rezidenţiat, o copie xerox a  modulului din carnetul de rezident, precum si a primei pagini a carnetului.
-adeverinţe  sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice şi a numărului de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat ( daca este cazul); pentru atestatele care se pot obtine numai ulterior unei pregatiri confirmate printr-un alt atestat/competenţă, (ex: ecocardiografie transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor depune copie xerox după atestatele/competenţele menţionate la punctele respective;
-adeverinţa  de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia şi gradul profesional, cu menţionarea specialităţii şi a numărului ordinului de confirmare în gradul profesional;
-chitanţă de plata taxei de 400 de lei achitată cu mandat poştal în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar- Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa examen atestate.


Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi locul şi ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, se vor afişa la data de 24.09.2010 pe site-ul MS. www.ms.ro .

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!