Examen pentru obţinerea gradului de specialist pentru biologi, chimişti si biochimişti

on . . Accesări: 7124

congres111.jpgMinisterul Sănătăţii organizează la data de 12 mai 2010, examen pentru obţinerea gradului de specialist pentru biologii, chimiştii si biochimiştii încadraţi în  unităţile sanitare şi  de cercetare ştiinţifica medicala. Examenele vor avea loc în  Centrele Universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara şi  Târgu Mureş.     Arondarea pe centre universitare se va face de către Ministerul Sănătăţii, în  funcţie de numărul candidaţilor si posibilităţile de a institui comisii de examinare. Arondarea va fi comunicata pe internet pe site-ul  www.ms.ro la data de 30 apr.2010 şi  va fi afişata la direcţiile de sănătate publica din centrele universitare medicale respective.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiştii şi  biochimiştii care au minim 4 ani vechime în  specialitate în  sectorul sanitar pana la data de 31 decembrie 2010. Examenul se va desfăşura după tematicile transmise direcţiilor de sănătate publica judeţene şi  a municipiului Bucureşti.     Examenele vor consta dintr-o proba teoretica(scrisa) şi  o proba practica  în  funcţie de specialitate, conform tematicilor de examen.     Notarea candidaţilor se va face cu note de la 1 la 10, media minima de promovare fiind 7,00.

Înscrierile la examen se fac la  Ministerul Sănătăţii ( sediul din str.George Vraca, nr.9, Bucureşti, pana la data de 21 aprilie 2010, inclusiv. Dosarele pot fi transmise şi  prin prioripost pe adresa mai sus menţionata, pana la data de 21 aprilie 2010, inclusiv, data poştei.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
·Cerere de înscriere în  care se va preciza specialitatea în  care doresc sa  susţină examenul (conform tematicilor) şi  centrul universitar solicitat, precum şi  un număr de telefon de contact;
·Xerocopie de pe diploma obţinuta la absolvirea facultăţii;
·Documente privind schimbarea numelui (daca este cazul)
·Copie xerox act de identitate BI/CI;
·Adeverinţa din care sa reiasă funcţia, specialitatea laboratorului în  care este încadrat, vechimea în  sectorul sanitar ca biolog, chimist, biochimist pana la data de 31 dec.2010;
·chitanţa de plată taxei de 340 lei, achitată prin mandat poştal  în contul IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB( Direcţia de Trezoreria a Municipiului Bucureşti),  beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa:str.Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti, cod:010024 ( la locul pentru corespondenta se va menţiona taxa examen biolog specialist).
Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi  locul şi  ora de prezentare la examen se vor afişa în  ziua de 7 mai 2010 pe site-ul www.ms.ro  şi  la direcţiile  de sănătate publica din centrele universitare medicale unde se va desfăşura examenul.

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!