Program postdoctoral de formare în domeniul expertizei psihiatrice medico-legale

on . . Accesări: 6721

cursuri.jpgÎnscrierea cursanţilor la programul postdoctoral de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale coordonat de Institutul de Medicină Legală Iaşi va începe în luna iulie. IML Iaşi a demarat la începutul lunii aprilie proiectul strategic, finanţat din fonduri structurale europene, pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico- legale. Proiectul se derulează prin Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 1 prioritară, domeniul major de intervenţie 1.5 - Programe postdoctorale, care se desfăşoară în următorii trei ani.
IML Iaşi va coordona formarea la standarde europene a 200 de cercetători şi experţi în domeniul cercetării avansate şi dintre aceştia vor fi selectaţi primii specialişti certificaţi în domeniul expertizei psihiatrice medico-legale.

În luna iulie va fi lansat oficial site-ul proiectului, urmând ca de la acea dată să demareze şi înscrierea cursanţilor.
Primii experţi vor fi formaţi prin susţinere financiară din fonduri europene şi se adresează doar celor care deţin o diplomă de doctorat în medicină, specializările psihiatrie şi medicină legală sau doctor în psihologie, ulterior proiectul fiind sustenabil prin programele de formare continuă a medicilor şi psihologilor.

'Structurarea laturii de formare a proiectului pe două module răspunde coordonatelor FSE în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane înalt calificate şi adaptabile, capabile să utilizeze eficient cunoştinţele de nivel internaţional', a precizat prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, managerul proiectului. Potrivit acestuia, primul modul vizează formarea a 200 de cercetători în domeniul managementului cercetării avansate, contribuind astfel la îmbunătăţirea şi actualizarea competenţelor relevante pe piaţa muncii domeniilor ce necesită înaltă calificare, la creşterea atractivităţii pentru cariera în cercetare prin dezvoltarea competenţelor în a găsi şi utiliza surse financiare pentru proiecte noi de cercetare.

'Suplinim astfel şi lipsa de finanţare guvernamentală pentru cercetare şi programe postdoctorale. Introducerea modulului de formare experţi în psihiatrie medico-legală, al doilea în structura proiectului, este o premieră naţională, deoarece în prezent la noi în ţară nu se aplică standardele de formare şi perfecţionare europene ale acestei categorii de personal cu înaltă calificare. Vom dezvolta programe de formare şi perfecţionare atât în domeniul managementului cercetării avansate, cât şi în domeniul expertizei psihiatrice medico-legale, acordate permanent la progresul european cu ajutorul partenerilor internaţionali', a declarat prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

Dr. Diana Bulgaru-Iliescu, expert monitorizare în cadrul proiectului, a arătat, la rândul său, că grupul ţintă este format din 200 de cercetători cu titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, specializările Psihiatrie, Medicină Legală, dar şi Psihologie, din 10 centre universitare, acoperind cele opt regiuni ale României.

'Acest lucru conferă proiectului o dimensiune naţională, asigurând egalitatea de şanse pentru participarea la programele de formare. Proiectul se derulează în parteneriat cu Institutul Naţional de Medicină Legală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Gr. T. Popa' Iaşi şi Institutul de Medicină Legală din Timişoara, dar are în program parteneriate transnaţionale cu instituţii similare din Anglia, Italia şi Olanda, pentru asigurarea experţilor de specialitate. Ca finalitate, dorim să reorganizăm la nivel de instituţii de învăţământ superior şi de cercetare şi în organizaţiile profesionale ale medicilor şi, respectiv, ale psihologilor programele postdoctorale de formare a experţilor în psihiatria medico-legală şi introducerea în premieră naţională a unui si stem integrat, conform standardelor UE, de acreditare a acestora', a precizat dr. Diana Bulgaru-Iliescu.

Institutul de Medicină Legală devine astfel promotorul unor noi standarde eficiente de evaluare într-un domeniu sensibil cum este expertiza psihiatrică medico-legală şi într-un context socio-economic dominat de exacerbarea criminalităţii şi creşterea numărului de cazuri care ajung în discuţia comisiilor de specialitate.

De asemenea, centrul universitar Iaşi va deveni astfel şi iniţiator în formarea de aptitudini şi competenţe manageriale pentru cercetători, astfel încât aceştia să îşi poată valorifica mai eficient experienţele, rezultatele cercetărilor, să poată identifica şi utiliza surse de finanţare în vederea dezvoltării domeniului de cercetare avansată.

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!