Curs management spitalicesc M4

on . . Accesări: 6033

ªcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS) organizează ediţia a 4.-a a Cursului de formare în management spitalicesc. Scopul cursului este de a asigura pregătirea managerilor din spitale pentru gestionarea acestora la un nivel performant. Cursul este structurat modular astfel:
 Managementul şi organizarea serviciilor spitaliceşti; 
 Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG); 
 Economie sanitară; 
 Management financiar; 
 Managementul resurselor umane; 
 Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei; 
 Audit intern.
Cursul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.
Cursul va fi organizat în perioada 16 aprilie – 26 mai 2007, iar examenul va avea loc în data de 29 mai 2007.
Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.
Înscrierea la curs se va face în perioada 29 martie –11 aprilie 2007 (data poştei) la secretariatul didactic al SNSPMS, direct sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente: 
-formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro); 
-copie după actul de identitate; 
-copie după diploma universitară (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă); 
-copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma universitară; 
-dovada plăţii contravalorii cursului (1.150 lei), conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMS, CIF: 18694843 şi cont: RO71TREZ7025025XXX007171, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMS, secretariatul didactic – persoană de contact d-na Ioana Muşat, telefon 0728-778.295; 021-2527951.
Este confirmată organizarea cursului în Bucuresti; în celelalte centre zonale cursul va fi organizat numai dacă numărul de opţiuni ale cursanţilor acoperă cel puţin o serie – minimum 35 participanţi. Aceste centre zonale vor fi stabilite după finalizarea înscrierilor.
Listele participanţilor, centrele zonale în care se va desfăşura cursul, locul, data şi ora prezentării la curs vor fi comunicate pe www.snspms.ro şi www.drg.ro la data de 13 aprilie 2007.

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!