Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi - Curs A4

on . . Accesări: 7318

ªcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS) organizează în perioada 21 mai – 22 iunie 2007 Curs de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi. Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef de spital. Cursul se adresează persoanelor cu studii postliceale, cu experienţă, absolvenţi de grad principal şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
Cursul este structurat modular astfel:
• Managementul organizării şi finanţării spitalului;
• Managementul resurselor umane;
• Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti;
• Legislaţie sanitară şi comunicare;
Înscrierea la curs se poate face direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
2. copie după actul de identitate;
3. copie după adeverinţă de grad principal (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
4. copie după diploma ultimei şcoli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
6. dovada plăţii contravalorii cursului (685 lei), conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMS, CIF: 18694843 şi cont: RO71TREZ7025025XXX007171, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMS, secretariatul didactic – persoană de contact d-na Mădălina Trifu, d-na Vasilica Constantinescu, telefon 0728-778.323; 021-252.35.51.
Organizarea cursului se va face în Bucureşti, urmând ca pentru centrele zonale cursul să fie organizat numai dacă numărul de opţiuni ale cursanţilor acoperă cel puţin o serie. Posibilele centre zonale sunt menţionate pe formularul de înscriere, ele fiind stabilite după finalizarea înscrierilor.
Listele participanţilor, centrele zonale în care se va desfăşura cursul, locul, data şi ora prezentării la curs vor fi comunicate pe www.snspms.ro şi www.drg.ro.
 
Sursa: www.snspms.ro

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!