Curs de formare în management spitalicesc (M-III)

on . . Accesări: 9935

ªcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS) organizează curs de formare în management spitalicesc. Scopul cursului este de a asigura pregătirea managerilor de spitale pentru gestionarea acestora la un nivel performant. Cursul este structurat modular astfel:

-Managementul şi organizarea serviciilor spitaliceşti; 
-Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG); 
-Economie sanitară; 
-Management financiar; 
-Managementul resurselor umane; 
-Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei; 
-Audit intern. 
 Cursul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.
 Cursul va fi organizat începând cu data de 29 ianuarie 2007 şi se va desfăşura pe durata a patru săptămâni, două module a câte două zile pe săptămână.
 Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.
 
Înscrierea la curs se va face în perioada 15-22 ianuarie 2007 (data poştei) la secretariatul didactic al SNSPMS, direct, prin fax sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
-formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
copie după actul de identitate; 
-copie după diploma universitară (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă); 
-copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma universitară; 
-dovada plăţii contravalorii cursului (1.150 lei), conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMS, CIF: 18694843 şi cont: RO71TREZ7025025XXX007171, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti. 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMS, secretariatul didactic – persoană de contact d-na Ioana Muşat, telefon 0728-778.295; 021-2527951.
Este confirmată organizarea cursului în Bucuresti; în celelalte centre zonale (Iaşi, Cluj, Constanţa, Timişoara, Craiova, Târgu-Mureş) cursul va fi organizat numai dacă numărul de opţiuni ale cursanţilor acoperă cel puţin o serie – minimum 35 participanţi. Aceste centre zonale vor fi stabilite după finalizarea înscrierilor. În cazul în care într-unul din centrele zonale nu se poate acoperi minimum o serie de curs, solicitanţii vor fi repartizaţi în funcţie de opţiunea a doua de pe formularul de înscriere.
Listele participanţilor, centrele zonale în care se va desfăşura cursul, locul, data şi ora prezentării la curs vor fi comunicate pe www.snspms.ro şi www.drg.ro la data de 24 ianuarie 2007.
PRECIZARE: Prezenţa la curs este obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire a cursului. Datorită caracterului intensiv al cursului, recuperarea modulelor va fi dificil de realizat.
 
Sursa: www.snspms.ro
 
Descăcaţi aici formularul de înregistrare

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!